Alert button
Picture for Bowei He

Bowei He

Alert button

Integrating Large Language Models into Recommendation via Mutual Augmentation and Adaptive Aggregation

Jan 25, 2024
Sichun Luo, Yuxuan Yao, Bowei He, Yinya Huang, Aojun Zhou, Xinyi Zhang, Yuanzhang Xiao, Mingjie Zhan, Linqi Song

Viaarxiv icon

RecRanker: Instruction Tuning Large Language Model as Ranker for Top-k Recommendation

Jan 15, 2024
Sichun Luo, Bowei He, Haohan Zhao, Yinya Huang, Aojun Zhou, Zongpeng Li, Yuanzhang Xiao, Mingjie Zhan, Linqi Song

Viaarxiv icon

Treatment-Aware Hyperbolic Representation Learning for Causal Effect Estimation with Social Networks

Jan 12, 2024
Ziqiang Cui, Xing Tang, Yang Qiao, Bowei He, Liang Chen, Xiuqiang He, Chen Ma

Viaarxiv icon

Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning

Oct 17, 2023
Bowei He, Zexu Sun, Jinxin Liu, Shuai Zhang, Xu Chen, Chen Ma

Figure 1 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 2 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 3 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 4 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Viaarxiv icon

Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization

Oct 10, 2023
Zexu Sun, Bowei He, Ming Ma, Jiakai Tang, Yuchen Wang, Chen Ma, Dugang Liu

Figure 1 for Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization
Figure 2 for Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization
Figure 3 for Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization
Figure 4 for Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization
Viaarxiv icon

Less is More: Towards Efficient Few-shot 3D Semantic Segmentation via Training-free Networks

Aug 24, 2023
Xiangyang Zhu, Renrui Zhang, Bowei He, Ziyu Guo, Jiaming Liu, Hao Dong, Peng Gao

Viaarxiv icon

Dynamic Embedding Size Search with Minimum Regret for Streaming Recommender System

Aug 15, 2023
Bowei He, Xu He, Renrui Zhang, Yingxue Zhang, Ruiming Tang, Chen Ma

Figure 1 for Dynamic Embedding Size Search with Minimum Regret for Streaming Recommender System
Figure 2 for Dynamic Embedding Size Search with Minimum Regret for Streaming Recommender System
Figure 3 for Dynamic Embedding Size Search with Minimum Regret for Streaming Recommender System
Figure 4 for Dynamic Embedding Size Search with Minimum Regret for Streaming Recommender System
Viaarxiv icon

Mutually Guided Few-shot Learning for Relational Triple Extraction

Jun 23, 2023
Chengmei Yang, Shuai Jiang, Bowei He, Chen Ma, Lianghua He

Figure 1 for Mutually Guided Few-shot Learning for Relational Triple Extraction
Figure 2 for Mutually Guided Few-shot Learning for Relational Triple Extraction
Figure 3 for Mutually Guided Few-shot Learning for Relational Triple Extraction
Viaarxiv icon