Alert button
Picture for Fei Ni

Fei Ni

Alert button

SheetAgent: A Generalist Agent for Spreadsheet Reasoning and Manipulation via Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Yibin Chen, Yifu Yuan, Zeyu Zhang, Yan Zheng, Jinyi Liu, Fei Ni, Jianye Hao

Figure 1 for SheetAgent: A Generalist Agent for Spreadsheet Reasoning and Manipulation via Large Language Models
Figure 2 for SheetAgent: A Generalist Agent for Spreadsheet Reasoning and Manipulation via Large Language Models
Figure 3 for SheetAgent: A Generalist Agent for Spreadsheet Reasoning and Manipulation via Large Language Models
Figure 4 for SheetAgent: A Generalist Agent for Spreadsheet Reasoning and Manipulation via Large Language Models
Viaarxiv icon

Enhancing Robotic Manipulation with AI Feedback from Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Jinyi Liu, Yifu Yuan, Jianye Hao, Fei Ni, Lingzhi Fu, Yibin Chen, Yan Zheng

Viaarxiv icon

DiffuserLite: Towards Real-time Diffusion Planning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Zibin Dong, Jianye Hao, Yifu Yuan, Fei Ni, Yitian Wang, Pengyi Li, Yan Zheng

Viaarxiv icon

AlignDiff: Aligning Diverse Human Preferences via Behavior-Customisable Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2023
Zibin Dong, Yifu Yuan, Jianye Hao, Fei Ni, Yao Mu, Yan Zheng, Yujing Hu, Tangjie Lv, Changjie Fan, Zhipeng Hu

Figure 1 for AlignDiff: Aligning Diverse Human Preferences via Behavior-Customisable Diffusion Model
Figure 2 for AlignDiff: Aligning Diverse Human Preferences via Behavior-Customisable Diffusion Model
Figure 3 for AlignDiff: Aligning Diverse Human Preferences via Behavior-Customisable Diffusion Model
Figure 4 for AlignDiff: Aligning Diverse Human Preferences via Behavior-Customisable Diffusion Model
Viaarxiv icon

MetaDiffuser: Diffusion Model as Conditional Planner for Offline Meta-RL

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2023
Fei Ni, Jianye Hao, Yao Mu, Yifu Yuan, Yan Zheng, Bin Wang, Zhixuan Liang

Figure 1 for MetaDiffuser: Diffusion Model as Conditional Planner for Offline Meta-RL
Figure 2 for MetaDiffuser: Diffusion Model as Conditional Planner for Offline Meta-RL
Figure 3 for MetaDiffuser: Diffusion Model as Conditional Planner for Offline Meta-RL
Figure 4 for MetaDiffuser: Diffusion Model as Conditional Planner for Offline Meta-RL
Viaarxiv icon

AdaptDiffuser: Diffusion Models as Adaptive Self-evolving Planners

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2023
Zhixuan Liang, Yao Mu, Mingyu Ding, Fei Ni, Masayoshi Tomizuka, Ping Luo

Figure 1 for AdaptDiffuser: Diffusion Models as Adaptive Self-evolving Planners
Figure 2 for AdaptDiffuser: Diffusion Models as Adaptive Self-evolving Planners
Figure 3 for AdaptDiffuser: Diffusion Models as Adaptive Self-evolving Planners
Figure 4 for AdaptDiffuser: Diffusion Models as Adaptive Self-evolving Planners
Viaarxiv icon

Decomposed Mutual Information Optimization for Generalized Context in Meta-Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2022
Yao Mu, Yuzheng Zhuang, Fei Ni, Bin Wang, Jianyu Chen, Jianye Hao, Ping Luo

Figure 1 for Decomposed Mutual Information Optimization for Generalized Context in Meta-Reinforcement Learning
Figure 2 for Decomposed Mutual Information Optimization for Generalized Context in Meta-Reinforcement Learning
Figure 3 for Decomposed Mutual Information Optimization for Generalized Context in Meta-Reinforcement Learning
Figure 4 for Decomposed Mutual Information Optimization for Generalized Context in Meta-Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2022
Yifu Yuan, Jianye Hao, Fei Ni, Yao Mu, Yan Zheng, Yujing Hu, Jinyi Liu, Yingfeng Chen, Changjie Fan

Figure 1 for EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model
Figure 2 for EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model
Figure 3 for EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model
Figure 4 for EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model
Viaarxiv icon

A Data-Driven Column Generation Algorithm For Bin Packing Problem in Manufacturing Industry

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2022
Jiahui Duan, Xialiang Tong, Fei Ni, Zhenan He, Lei Chen, Mingxuan Yuan

Figure 1 for A Data-Driven Column Generation Algorithm For Bin Packing Problem in Manufacturing Industry
Figure 2 for A Data-Driven Column Generation Algorithm For Bin Packing Problem in Manufacturing Industry
Figure 3 for A Data-Driven Column Generation Algorithm For Bin Packing Problem in Manufacturing Industry
Figure 4 for A Data-Driven Column Generation Algorithm For Bin Packing Problem in Manufacturing Industry
Viaarxiv icon

Adaptive Large Neighborhood Search for Circle Bin Packing Problem

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2020
Kun He, Kevin Tole, Fei Ni, Yong Yuan, Linyun Liao

Figure 1 for Adaptive Large Neighborhood Search for Circle Bin Packing Problem
Figure 2 for Adaptive Large Neighborhood Search for Circle Bin Packing Problem
Figure 3 for Adaptive Large Neighborhood Search for Circle Bin Packing Problem
Figure 4 for Adaptive Large Neighborhood Search for Circle Bin Packing Problem
Viaarxiv icon