Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Gui

Heterogeneous Graph Neural Networks for Keyphrase Generation


Sep 10, 2021
Jiacheng Ye, Ruijian Cai, Tao Gui, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Resource Dialogue Summarization with Domain-Agnostic Multi-Source Pretraining


Sep 09, 2021
Yicheng Zou, Bolin Zhu, Xingwu Hu, Tao Gui, Qi Zhang

* Accepted by EMNLP 2021, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SENT: Sentence-level Distant Relation Extraction via Negative Training


Jun 22, 2021
Ruotian Ma, Tao Gui, Linyang Li, Qi Zhang, Yaqian Zhou, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Generative Framework for Various NER Subtasks


Jun 02, 2021
Hang Yan, Tao Gui, Junqi Dai, Qipeng Guo, Zheng Zhang, Xipeng Qiu

* Accepted in the main conference of ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

One2Set: Generating Diverse Keyphrases as a Set


May 24, 2021
Jiacheng Ye, Tao Gui, Yichao Luo, Yige Xu, Qi Zhang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence Labeling


Dec 19, 2020
Tao Gui, Jiacheng Ye, Qi Zhang, Zhengyan Li, Zichu Fei, Yeyun Gong, Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Constructing Multiple Tasks for Augmentation: Improving Neural Image Classification With K-means Features


Nov 18, 2019
Tao Gui, Lizhi Qing, Qi Zhang, Jiacheng Ye, HangYan, Zichu Fei, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-specific Representation for Novel Words in Sequence Labeling


May 29, 2019
Minlong Peng, Qi Zhang, Xiaoyu Xing, Tao Gui, Jinlan Fu, Xuanjing Huang

* This work has been accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Switch-LSTMs for Multi-Criteria Chinese Word Segmentation


Dec 19, 2018
Jingjing Gong, Xinchi Chen, Tao Gui, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Memory with Dynamic Skip Connections


Nov 09, 2018
Tao Gui, Qi Zhang, Lujun Zhao, Yaosong Lin, Minlong Peng, Jingjing Gong, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions