Alert button
Picture for Han Xia

Han Xia

Alert button

EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Weikang Zhou, Xiao Wang, Limao Xiong, Han Xia, Yingshuang Gu, Mingxu Chai, Fukang Zhu, Caishuang Huang, Shihan Dou, Zhiheng Xi, Rui Zheng, Songyang Gao, Yicheng Zou, Hang Yan, Yifan Le, Ruohui Wang, Lijun Li, Jing Shao, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Figure 1 for EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models
Figure 2 for EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models
Figure 3 for EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models
Figure 4 for EasyJailbreak: A Unified Framework for Jailbreaking Large Language Models
Viaarxiv icon

RoCoIns: Enhancing Robustness of Large Language Models through Code-Style Instructions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Yuansen Zhang, Xiao Wang, Zhiheng Xi, Han Xia, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Orthogonal Subspace Learning for Language Model Continual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 22, 2023
Xiao Wang, Tianze Chen, Qiming Ge, Han Xia, Rong Bao, Rui Zheng, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Figure 1 for Orthogonal Subspace Learning for Language Model Continual Learning
Figure 2 for Orthogonal Subspace Learning for Language Model Continual Learning
Figure 3 for Orthogonal Subspace Learning for Language Model Continual Learning
Figure 4 for Orthogonal Subspace Learning for Language Model Continual Learning
Viaarxiv icon

InstructUIE: Multi-task Instruction Tuning for Unified Information Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2023
Xiao Wang, Weikang Zhou, Can Zu, Han Xia, Tianze Chen, Yuansen Zhang, Rui Zheng, Junjie Ye, Qi Zhang, Tao Gui, Jihua Kang, Jingsheng Yang, Siyuan Li, Chunsai Du

Figure 1 for InstructUIE: Multi-task Instruction Tuning for Unified Information Extraction
Figure 2 for InstructUIE: Multi-task Instruction Tuning for Unified Information Extraction
Figure 3 for InstructUIE: Multi-task Instruction Tuning for Unified Information Extraction
Figure 4 for InstructUIE: Multi-task Instruction Tuning for Unified Information Extraction
Viaarxiv icon