Alert button
Picture for Junzhe Wang

Junzhe Wang

Alert button

Training Large Language Models for Reasoning through Reverse Curriculum Reinforcement Learning

Feb 08, 2024
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Boyang Hong, Senjie Jin, Rui Zheng, Wei He, Yiwen Ding, Shichun Liu, Xin Guo, Junzhe Wang, Honglin Guo, Wei Shen, Xiaoran Fan, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Xiao Wang, Xinbo Zhang, Peng Sun, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey

Sep 19, 2023
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Xin Guo, Wei He, Yiwen Ding, Boyang Hong, Ming Zhang, Junzhe Wang, Senjie Jin, Enyu Zhou, Rui Zheng, Xiaoran Fan, Xiao Wang, Limao Xiong, Yuhao Zhou, Weiran Wang, Changhao Jiang, Yicheng Zou, Xiangyang Liu, Zhangyue Yin, Shihan Dou, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Qi Zhang, Wenjuan Qin, Yongyan Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Tao Gui

Figure 1 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 2 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 3 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 4 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Viaarxiv icon

RE-Matching: A Fine-Grained Semantic Matching Method for Zero-Shot Relation Extraction

Jun 08, 2023
Jun Zhao, Wenyu Zhan, Xin Zhao, Qi Zhang, Tao Gui, Zhongyu Wei, Junzhe Wang, Minlong Peng, Mingming Sun

Figure 1 for RE-Matching: A Fine-Grained Semantic Matching Method for Zero-Shot Relation Extraction
Figure 2 for RE-Matching: A Fine-Grained Semantic Matching Method for Zero-Shot Relation Extraction
Figure 3 for RE-Matching: A Fine-Grained Semantic Matching Method for Zero-Shot Relation Extraction
Figure 4 for RE-Matching: A Fine-Grained Semantic Matching Method for Zero-Shot Relation Extraction
Viaarxiv icon

Farewell to Aimless Large-scale Pretraining: Influential Subset Selection for Language Model

May 22, 2023
Xiao Wang, Weikang Zhou, Qi Zhang, Jie Zhou, Songyang Gao, Junzhe Wang, Menghan Zhang, Xiang Gao, Yunwen Chen, Tao Gui

Figure 1 for Farewell to Aimless Large-scale Pretraining: Influential Subset Selection for Language Model
Figure 2 for Farewell to Aimless Large-scale Pretraining: Influential Subset Selection for Language Model
Figure 3 for Farewell to Aimless Large-scale Pretraining: Influential Subset Selection for Language Model
Figure 4 for Farewell to Aimless Large-scale Pretraining: Influential Subset Selection for Language Model
Viaarxiv icon

Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents

Mar 06, 2022
Yicheng Zou, Hongwei Liu, Tao Gui, Junzhe Wang, Qi Zhang, Meng Tang, Haixiang Li, Daniel Wang

Figure 1 for Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents
Figure 2 for Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents
Figure 3 for Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents
Figure 4 for Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents
Viaarxiv icon