Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Tan

Analyzing and Mitigating Interference in Neural Architecture Search


Aug 29, 2021
Jin Xu, Xu Tan, Kaitao Song, Renqian Luo, Yichong Leng, Tao Qin, Tie-Yan Liu, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Neural Speech Synthesis


Jul 23, 2021
Xu Tan, Tao Qin, Frank Soong, Tie-Yan Liu

* A comprehensive survey on TTS, 63 pages, 18 tables, 7 figures, 457 references 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Low-Resource Neural Machine Translation


Jul 09, 2021
Rui Wang, Xu Tan, Renqian Luo, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* A short version has been submitted to IJCAI2021 Survey Track on Feb. 26th, 2021, accepted on Apr. 16th, 2021. 14 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AdaSpeech 3: Adaptive Text to Speech for Spontaneous Style


Jul 06, 2021
Yuzi Yan, Xu Tan, Bohan Li, Guangyan Zhang, Tao Qin, Sheng Zhao, Yuan Shen, Wei-Qiang Zhang, Tie-Yan Liu

* Accepted by INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DeepRapper: Neural Rap Generation with Rhyme and Rhythm Modeling


Jul 05, 2021
Lanqing Xue, Kaitao Song, Duocai Wu, Xu Tan, Nevin L. Zhang, Tao Qin, Wei-Qiang Zhang, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

PriorGrad: Improving Conditional Denoising Diffusion Models with Data-Driven Adaptive Prior


Jun 11, 2021
Sang-gil Lee, Heeseung Kim, Chaehun Shin, Xu Tan, Chang Liu, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Sungroh Yoon, Tie-Yan Liu

* 16 pages, 5 figures, 7 tables. Audio samples: https://speechresearch.github.io/priorgrad/ 

  Access Paper or Ask Questions

MusicBERT: Symbolic Music Understanding with Large-Scale Pre-Training


Jun 10, 2021
Mingliang Zeng, Xu Tan, Rui Wang, Zeqian Ju, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

FastCorrect: Fast Error Correction with Edit Alignment for Automatic Speech Recognition


Jun 03, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Linchen Zhu, Jin Xu, Renqian Luo, Linquan Liu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Ed Lin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

NAS-BERT: Task-Agnostic and Adaptive-Size BERT Compression with Neural Architecture Search


May 30, 2021
Jin Xu, Xu Tan, Renqian Luo, Kaitao Song, Jian Li, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaSpeech 2: Adaptive Text to Speech with Untranscribed Data


Apr 20, 2021
Yuzi Yan, Xu Tan, Bohan Li, Tao Qin, Sheng Zhao, Yuan Shen, Tie-Yan Liu

* Accepted by ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Speech Recognition with Unsupervised Character-level Distribution Matching


Apr 16, 2021
Wenxin Hou, Jindong Wang, Xu Tan, Tao Qin, Takahiro Shinozaki

* submitted to INTERSPEECH 2021; code available at https://github.com/jindongwang/transferlearning/tree/master/code/ASR/CMatch 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Long-Tailed Classification from Instance Level


Apr 13, 2021
Yan Zhao, Weicong Chen, Xu Tan, Kai Huang, Jin Xu, Changhu Wang, Jihong Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Libri-adhoc40: A dataset collected from synchronized ad-hoc microphone arrays


Apr 07, 2021
Shanzheng Guan, Shupei Liu, Junqi Chen, Wenbo Zhu, Shengqiang Li, Xu Tan, Ziye Yang, Menglong Xu, Yijiang Chen, Jianyu Wang, Xiao-Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

AdaSpeech: Adaptive Text to Speech for Custom Voice


Mar 01, 2021
Mingjian Chen, Xu Tan, Bohan Li, Yanqing Liu, Tao Qin, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MBNet: MOS Prediction for Synthesized Speech with Mean-Bias Network


Feb 27, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Sheng Zhao, Frank Soong, Xiang-Yang Li, Tao Qin

* Accepted by ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MixSpeech: Data Augmentation for Low-resource Automatic Speech Recognition


Feb 25, 2021
Linghui Meng, Jin Xu, Xu Tan, Jindong Wang, Tao Qin, Bo Xu

* To appear at ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BRECQ: Pushing the Limit of Post-Training Quantization by Block Reconstruction


Feb 10, 2021
Yuhang Li, Ruihao Gong, Xu Tan, Yang Yang, Peng Hu, Qi Zhang, Fengwei Yu, Wei Wang, Shi Gu


  Access Paper or Ask Questions

LightSpeech: Lightweight and Fast Text to Speech with Neural Architecture Search


Feb 08, 2021
Renqian Luo, Xu Tan, Rui Wang, Tao Qin, Jinzhu Li, Sheng Zhao, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* Accepted to ICASSP 21 

  Access Paper or Ask Questions

SongMASS: Automatic Song Writing with Pre-training and Alignment Constraint


Dec 09, 2020
Zhonghao Sheng, Kaitao Song, Xu Tan, Yi Ren, Wei Ye, Shikun Zhang, Tao Qin


  Access Paper or Ask Questions

Speech enhancement aided end-to-end multi-task learning for voice activity detection


Oct 23, 2020
Xu Tan, Xiao-Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

HiFiSinger: Towards High-Fidelity Neural Singing Voice Synthesis


Sep 03, 2020
Jiawei Chen, Xu Tan, Jian Luan, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

PopMAG: Pop Music Accompaniment Generation


Aug 18, 2020
Yi Ren, Jinzheng He, Xu Tan, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACM-MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition


Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Machine Translation with Error Correction


Jul 21, 2020
Kaitao Song, Xu Tan, Jianfeng Lu

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Task-Level Curriculum Learning for Non-Autoregressive Neural Machine Translation


Jul 17, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Xu Tan, Chen Zhang, Tao Qin, Zhou Zhao, Tie-Yan Liu

* Accepted at IJCAI 2020 Main Track. Sole copyright holder is IJCAI 

  Access Paper or Ask Questions