Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Automatic spinal curvature measurement on ultrasound spine images using Faster R-CNNZhichao Liu , Liyue Qian , Wenke Jing , Desen Zhou , Xuming He , Edmond Lou , Rui Zheng

* Accepted by IUS2021 

   Access Paper or Ask Questions

Decorrelate Irrelevant, Purify Relevant: Overcome Textual Spurious Correlations from a Feature PerspectiveShihan Dou , Rui Zheng , Ting Wu , Songyang Gao , Qi Zhang , Yueming Wu , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

Automatic segmentation of vertebral features on ultrasound spine images using Stacked Hourglass NetworkHong-Ye Zeng , Song-Han Ge , Yu-Chong Gao , De-Sen Zhou , Kang Zhou , Xu-Ming He , Edmond Lou , Rui Zheng

* 9 pages,5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language ProcessingTao Gui , Xiao Wang , Qi Zhang , Qin Liu , Yicheng Zou , Xin Zhou , Rui Zheng , Chong Zhang , Qinzhuo Wu , Jiacheng Ye , Zexiong Pang , Yongxin Zhang , Zhengyan Li , Ruotian Ma , Zichu Fei , Ruijian Cai , Jun Zhao , Xinwu Hu , Zhiheng Yan , Yiding Tan , Yuan Hu , Qiyuan Bian , Zhihua Liu , Bolin Zhu , Shan Qin , Xiaoyu Xing , Jinlan Fu , Yue Zhang , Minlong Peng , Xiaoqing Zheng , Yaqian Zhou , Zhongyu Wei , Xipeng Qiu , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

Cardea: Context-Aware Visual Privacy Protection from Pervasive CamerasJiayu Shu , Rui Zheng , Pan Hui

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions