Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Entity Linking Features for Emerging Entities


Aug 08, 2022
Chenwei Ran, Wei Shen, Jianbo Gao, Yuhan Li, Jianyong Wang, Yantao Jia

* To appear in IEEE TKDE 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Domain Adaptation through Shape Modeling for Medical Image Segmentation


Jul 06, 2022
Yuan Yao, Fengze Liu, Zongwei Zhou, Yan Wang, Wei Shen, Alan Yuille, Yongyi Lu

* Accepted to MIDL 2022 (15 pages, 6 figures) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey on Label-efficient Deep Segmentation: Bridging the Gap between Weak Supervision and Dense Prediction


Jul 04, 2022
Wei Shen, Zelin Peng, Xuehui Wang, Huayu Wang, Jiazhong Cen, Dongsheng Jiang, Lingxi Xie, Xiaokang Yang, Qi Tian


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-View Clustering for Open Knowledge Base Canonicalization


Jun 22, 2022
Wei Shen, Yang Yang, Yinan Liu

* Accepted by SIGKDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video-based Human-Object Interaction Detection from Tubelet Tokens


Jun 04, 2022
Danyang Tu, Wei Sun, Xiongkuo Min, Guangtao Zhai, Wei Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Community Question Answering Entity Linking via Leveraging Auxiliary Data


May 24, 2022
Yuhan Li, Wei Shen, Jianbo Gao, Yadong Wang

* Accepted by IJCAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ChildPredictor: A Child Face Prediction Framework with Disentangled Learning


Apr 21, 2022
Yuzhi Zhao, Lai-Man Po, Xuehui Wang, Qiong Yan, Wei Shen, Yujia Zhang, Wei Liu, Chun-Kit Wong, Chiu-Sing Pang, Weifeng Ou, Wing-Yin Yu, Buhua Liu

* accepted to IEEE Transactions on Multimedia 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Saliency in Augmented Reality


Apr 18, 2022
Huiyu Duan, Wei Shen, Xiongkuo Min, Danyang Tu, Jing Li, Guangtao Zhai


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Geometric Synthesis: A Free lunch for Large-scale Palmprint Recognition Model Pretraining


Apr 11, 2022
Kai Zhao, Lei Shen, Yingyi Zhang, Chuhan Zhou, Tao Wang, Ruixin Zhang, Shouhong Ding, Wei Jia, Wei Shen

* Codes are available at http://kaizhao.net/palmprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ContrastMask: Contrastive Learning to Segment Every Thing


Mar 24, 2022
Xuehui Wang, Kai Zhao, Ruixin Zhang, Shouhong Ding, Yan Wang, Wei Shen

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>