Alert button
Picture for Wei He

Wei He

Alert button

LongHeads: Multi-Head Attention is Secretly a Long Context Processor

Feb 16, 2024
Yi Lu, Xin Zhou, Wei He, Jun Zhao, Tao Ji, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Training Large Language Models for Reasoning through Reverse Curriculum Reinforcement Learning

Feb 08, 2024
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Boyang Hong, Senjie Jin, Rui Zheng, Wei He, Yiwen Ding, Shichun Liu, Xin Guo, Junzhe Wang, Honglin Guo, Wei Shen, Xiaoran Fan, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Xiao Wang, Xinbo Zhang, Peng Sun, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Adaptive Regularized Low-Rank Tensor Decomposition for Hyperspectral Image Denoising and Destriping

Jan 11, 2024
Dongyi Li, Dong Chu, Xiaobin Guan, Wei He, Huanfeng Shen

Viaarxiv icon

LightCLIP: Learning Multi-Level Interaction for Lightweight Vision-Language Models

Dec 01, 2023
Ying Nie, Wei He, Kai Han, Yehui Tang, Tianyu Guo, Fanyi Du, Yunhe Wang

Viaarxiv icon

Cross-level Attention with Overlapped Windows for Camouflaged Object Detection

Nov 28, 2023
Jiepan Li, Fangxiao Lu, Nan Xue, Zhuohong Li, Hongyan Zhang, Wei He

Viaarxiv icon

Species196: A One-Million Semi-supervised Dataset for Fine-grained Species Recognition

Sep 26, 2023
Wei He, Kai Han, Ying Nie, Chengcheng Wang, Yunhe Wang

Viaarxiv icon

Gold-YOLO: Efficient Object Detector via Gather-and-Distribute Mechanism

Sep 25, 2023
Chengcheng Wang, Wei He, Ying Nie, Jianyuan Guo, Chuanjian Liu, Kai Han, Yunhe Wang

Viaarxiv icon

The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey

Sep 19, 2023
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Xin Guo, Wei He, Yiwen Ding, Boyang Hong, Ming Zhang, Junzhe Wang, Senjie Jin, Enyu Zhou, Rui Zheng, Xiaoran Fan, Xiao Wang, Limao Xiong, Yuhao Zhou, Weiran Wang, Changhao Jiang, Yicheng Zou, Xiangyang Liu, Zhangyue Yin, Shihan Dou, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Qi Zhang, Wenjuan Qin, Yongyan Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Tao Gui

Figure 1 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 2 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 3 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 4 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Viaarxiv icon