Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Unified Generative Framework based on Prompt Learning for Various Information Extraction Tasks


Sep 23, 2022
Zhigang Kan, Linhui Feng, Zhangyue Yin, Linbo Qiao, Xipeng Qiu, Dongsheng Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ConvFormer: Closing the Gap Between CNN and Vision Transformers


Sep 22, 2022
Zimian Wei, Hengyue Pan, Xin Niu, Dongsheng Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Hypernasality Estimation with Automatic Speech Recognition in Cleft Palate Speech


Aug 10, 2022
Kaitao Song, Teng Wan, Bixia Wang, Huiqiang Jiang, Luna Qiu, Jiahang Xu, Liping Jiang, Qun Lou, Yuqing Yang, Dongsheng Li, Xudong Wang, Lili Qiu

* Accepted by InterSpeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Online Video Super-Resolution with Convolutional Kernel Bypass Graft


Aug 04, 2022
Jun Xiao, Xinyang Jiang, Ningxin Zheng, Huan Yang, Yifan Yang, Yuqing Yang, Dongsheng Li, Kin-Man Lam


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Privacy-Preserving Person Re-identification via Person Identify Shift


Jul 15, 2022
Shuguang Dou, Xinyang Jiang, Qingsong Zhao, Dongsheng Li, Cairong Zhao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Your Autoregressive Generative Model Can be Better If You Treat It as an Energy-Based One


Jun 26, 2022
Yezhen Wang, Tong Che, Bo Li, Kaitao Song, Hengzhi Pei, Yoshua Bengio, Dongsheng Li

* Preprint version 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Merak: An Efficient Distributed DNN Training Framework with Automated 3D Parallelism for Giant Foundation Models


Jun 21, 2022
Zhiquan Lai, Shengwei Li, Xudong Tang, Keshi Ge, Weijie Liu, Yabo Duan, Linbo Qiao, Dongsheng Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RendNet: Unified 2D/3D Recognizer With Latent Space Rendering


Jun 21, 2022
Ruoxi Shi, Xinyang Jiang, Caihua Shan, Yansen Wang, Dongsheng Li

* CVPR 2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bootstrapped Transformer for Offline Reinforcement Learning


Jun 17, 2022
Kerong Wang, Hanye Zhao, Xufang Luo, Kan Ren, Weinan Zhang, Dongsheng Li

* A complete manuscript under review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transcormer: Transformer for Sentence Scoring with Sliding Language Modeling


Jun 05, 2022
Kaitao Song, Yichong Leng, Xu Tan, Yicheng Zou, Tao Qin, Dongsheng Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>