Alert button
Picture for Yiwen Ding

Yiwen Ding

Alert button

Vrije Universiteit Amsterdam

Self-Demos: Eliciting Out-of-Demonstration Generalizability in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Wei He, Shichun Liu, Jun Zhao, Yiwen Ding, Yi Lu, Zhiheng Xi, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

LongAgent: Scaling Language Models to 128k Context through Multi-Agent Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Jun Zhao, Can Zu, Hao Xu, Yi Lu, Wei He, Yiwen Ding, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Training Large Language Models for Reasoning through Reverse Curriculum Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Boyang Hong, Senjie Jin, Rui Zheng, Wei He, Yiwen Ding, Shichun Liu, Xin Guo, Junzhe Wang, Honglin Guo, Wei Shen, Xiaoran Fan, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Xiao Wang, Xinbo Zhang, Peng Sun, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Identifying the Defective: Detecting Damaged Grains for Cereal Appearance Inspection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Lei Fan, Yiwen Ding, Dongdong Fan, Yong Wu, Maurice Pagnucco, Yang Song

Figure 1 for Identifying the Defective: Detecting Damaged Grains for Cereal Appearance Inspection
Figure 2 for Identifying the Defective: Detecting Damaged Grains for Cereal Appearance Inspection
Figure 3 for Identifying the Defective: Detecting Damaged Grains for Cereal Appearance Inspection
Figure 4 for Identifying the Defective: Detecting Damaged Grains for Cereal Appearance Inspection
Viaarxiv icon

The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Xin Guo, Wei He, Yiwen Ding, Boyang Hong, Ming Zhang, Junzhe Wang, Senjie Jin, Enyu Zhou, Rui Zheng, Xiaoran Fan, Xiao Wang, Limao Xiong, Yuhao Zhou, Weiran Wang, Changhao Jiang, Yicheng Zou, Xiangyang Liu, Zhangyue Yin, Shihan Dou, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Qi Zhang, Wenjuan Qin, Yongyan Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Tao Gui

Figure 1 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 2 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 3 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 4 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Viaarxiv icon

Causal Kripke Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 11, 2023
Yiwen Ding, Krishna Manoorkar, Apostolos Tzimoulis, Ruoding Wang, Xiaolong Wang

Viaarxiv icon

Voices of Her: Analyzing Gender Differences in the AI Publication World

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Yiwen Ding, Jiarui Liu, Zhiheng Lyu, Kun Zhang, Bernhard Schoelkopf, Zhijing Jin, Rada Mihalcea

Figure 1 for Voices of Her: Analyzing Gender Differences in the AI Publication World
Figure 2 for Voices of Her: Analyzing Gender Differences in the AI Publication World
Figure 3 for Voices of Her: Analyzing Gender Differences in the AI Publication World
Figure 4 for Voices of Her: Analyzing Gender Differences in the AI Publication World
Viaarxiv icon

GrainSpace: A Large-scale Dataset for Fine-grained and Domain-adaptive Recognition of Cereal Grains

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2022
Lei Fan, Yiwen Ding, Dongdong Fan, Donglin Di, Maurice Pagnucco, Yang Song

Figure 1 for GrainSpace: A Large-scale Dataset for Fine-grained and Domain-adaptive Recognition of Cereal Grains
Figure 2 for GrainSpace: A Large-scale Dataset for Fine-grained and Domain-adaptive Recognition of Cereal Grains
Figure 3 for GrainSpace: A Large-scale Dataset for Fine-grained and Domain-adaptive Recognition of Cereal Grains
Figure 4 for GrainSpace: A Large-scale Dataset for Fine-grained and Domain-adaptive Recognition of Cereal Grains
Viaarxiv icon

Logical Fallacy Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2022
Zhijing Jin, Abhinav Lalwani, Tejas Vaidhya, Xiaoyu Shen, Yiwen Ding, Zhiheng Lyu, Mrinmaya Sachan, Rada Mihalcea, Bernhard Schölkopf

Figure 1 for Logical Fallacy Detection
Figure 2 for Logical Fallacy Detection
Figure 3 for Logical Fallacy Detection
Figure 4 for Logical Fallacy Detection
Viaarxiv icon