Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yandong Guo

The 2nd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results


Aug 25, 2021
Jian Zhao, Gang Wang, Jianan Li, Lei Jin, Nana Fan, Min Wang, Xiaojuan Wang, Ting Yong, Yafeng Deng, Yandong Guo, Shiming Ge, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Retrieval and Localization with Observation Constraints


Aug 19, 2021
Yuhao Zhou, Huanhuan Fan, Shuang Gao, Yuchen Yang, Xudong Zhang, Jijunnan Li, Yandong Guo

* Accepted by the 2021 International Conference on Robotics and Automation (ICRA2021) 

  Access Paper or Ask Questions

On the Efficacy of Small Self-Supervised Contrastive Models without Distillation Signals


Jul 30, 2021
Haizhou Shi, Youcai Zhang, Siliang Tang, Wenjie Zhu, Yaqian Li, Yandong Guo, Yueting Zhuang

* Preprint, working in progress 

  Access Paper or Ask Questions

View-Guided Point Cloud Completion


Apr 13, 2021
Xuancheng Zhang, Yutong Feng, Siqi Li, Changqing Zou, Hai Wan, Xibin Zhao, Yandong Guo, Yue Gao

* 10 pages, 8 figures, CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generator Pyramid for High-Resolution Image Inpainting


Dec 04, 2020
Leilei Cao, Tong Yang, Yixu Wang, Bo Yan, Yandong Guo

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Perceptual Extreme Super Resolution Network with Receptive Field Block


May 26, 2020
Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo

* CVPRW 2020 accepted oral, 8 pages,45 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Localization Using Semantic Segmentation and Depth Prediction


May 25, 2020
Huanhuan Fan, Yuhao Zhou, Ang Li, Shuang Gao, Jijunnan Li, Yandong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Multi-modality Speech Recognition


May 13, 2020
Bo Xu, Cheng Lu, Yandong Guo, Jacob Wang

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Detect Head Movement in Unconstrained Remote Gaze Estimation in the Wild


Apr 07, 2020
Zhecan Wang, Jian Zhao, Cheng Lu, Han Huang, Fan Yang, Lianji Li, Yandong Guo

* 2020 Winter Conference on Applications of Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

Dually Supervised Feature Pyramid for Object Detection and Segmentation


Dec 13, 2019
Fan Yang, Cheng Lu, Yandong Guo, Longin Jan Latecki, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

To See in the Dark: N2DGAN for Background Modeling in Nighttime Scene


Dec 12, 2019
Zhenfeng Zhu, Yingying Meng, Deqiang Kong, Xingxing Zhang, Yandong Guo, Yao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Generative One-Shot Face Recognition


Sep 28, 2019
Zhengming Ding, Yandong Guo, Lei Zhang, Yun Fu


  Access Paper or Ask Questions

Edge Heuristic GAN for Non-uniform Blind Deblurring


Jul 11, 2019
Shuai Zheng, Zhenfeng Zhu, Jian Cheng, Yandong Guo, Yao Zhao

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Incremental Learning


May 30, 2019
Yue Wu, Yinpeng Chen, Lijuan Wang, Yuancheng Ye, Zicheng Liu, Yandong Guo, Yun Fu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Count Objects with Few Exemplar Annotations


May 20, 2019
Jianfeng Wang, Rong Xiao, Yandong Guo, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Revisit Multinomial Logistic Regression in Deep Learning: Data Dependent Model Initialization for Image Recognition


Sep 17, 2018
Bowen Cheng, Rong Xiao, Yandong Guo, Yuxiao Hu, Jianfeng Wang, Lei Zhang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

One-shot Face Recognition by Promoting Underrepresented Classes


Mar 15, 2018
Yandong Guo, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Incremental Classifier Learning with Generative Adversarial Networks


Feb 02, 2018
Yue Wu, Yinpeng Chen, Lijuan Wang, Yuancheng Ye, Zicheng Liu, Yandong Guo, Zhengyou Zhang, Yun Fu

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Model-based Iterative Restoration for Binary Document Image Compression with Dictionary Learning


Apr 24, 2017
Yandong Guo, Cheng Lu, Jan P. Allebach, Charles A. Bouman

* CVPR 2017 

  Access Paper or Ask Questions

MS-Celeb-1M: A Dataset and Benchmark for Large-Scale Face Recognition


Jul 27, 2016
Yandong Guo, Lei Zhang, Yuxiao Hu, Xiaodong He, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Message passing with relaxed moment matching


Aug 29, 2012
Yuan Qi, Yandong Guo


  Access Paper or Ask Questions