Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yandong Guo

Simple and Robust Loss Design for Multi-Label Learning with Missing Labels


Dec 27, 2021
Youcai Zhang, Yuhao Cheng, Xinyu Huang, Fei Wen, Rui Feng, Yaqian Li, Yandong Guo


  Access Paper or Ask Questions

CRIS: CLIP-Driven Referring Image Segmentation


Nov 30, 2021
Zhaoqing Wang, Yu Lu, Qiang Li, Xunqiang Tao, Yandong Guo, Mingming Gong, Tongliang Liu

* 15 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Two-Stream Video Inference for Human Body Pose and Shape Estimation


Oct 22, 2021
Ziwen Li, Bo Xu, Han Huang, Cheng Lu, Yandong Guo

* Accepted by WACV2022 

  Access Paper or Ask Questions

Virtual Multi-Modality Self-Supervised Foreground Matting for Human-Object Interaction


Oct 22, 2021
Bo Xu, Han Huang, Cheng Lu, Ziwen Li, Yandong Guo

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pose Refinement with Joint Optimization of Visual Points and Lines


Oct 08, 2021
Shuang Gao, Jixiang Wan, Yishan Ping, Xudong Zhang, Shuzhou Dong, Jijunnan Li, Yandong Guo

* Submitted to ICRA 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Self-Supervised Contrastive Learning via Ensemble Similarity Distillation


Sep 29, 2021
Haizhou Shi, Youcai Zhang, Zijin Shen, Siliang Tang, Yaqian Li, Yandong Guo, Yueting Zhuang

* Preprint, working in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Robustness of Adversarial Attacks Using an Affine-Invariant Gradient Estimator


Sep 13, 2021
Wenzhao Xiang, Hang Su, Chang Liu, Yandong Guo, Shibao Zheng


  Access Paper or Ask Questions

The 2nd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results


Aug 25, 2021
Jian Zhao, Gang Wang, Jianan Li, Lei Jin, Nana Fan, Min Wang, Xiaojuan Wang, Ting Yong, Yafeng Deng, Yandong Guo, Shiming Ge, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Retrieval and Localization with Observation Constraints


Aug 19, 2021
Yuhao Zhou, Huanhuan Fan, Shuang Gao, Yuchen Yang, Xudong Zhang, Jijunnan Li, Yandong Guo

* Accepted by the 2021 International Conference on Robotics and Automation (ICRA2021) 

  Access Paper or Ask Questions

On the Efficacy of Small Self-Supervised Contrastive Models without Distillation Signals


Jul 30, 2021
Haizhou Shi, Youcai Zhang, Siliang Tang, Wenjie Zhu, Yaqian Li, Yandong Guo, Yueting Zhuang

* Preprint, working in progress 

  Access Paper or Ask Questions

View-Guided Point Cloud Completion


Apr 13, 2021
Xuancheng Zhang, Yutong Feng, Siqi Li, Changqing Zou, Hai Wan, Xibin Zhao, Yandong Guo, Yue Gao

* 10 pages, 8 figures, CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generator Pyramid for High-Resolution Image Inpainting


Dec 04, 2020
Leilei Cao, Tong Yang, Yixu Wang, Bo Yan, Yandong Guo

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Perceptual Extreme Super Resolution Network with Receptive Field Block


May 26, 2020
Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo

* CVPRW 2020 accepted oral, 8 pages,45 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Visual Localization Using Semantic Segmentation and Depth Prediction


May 25, 2020
Huanhuan Fan, Yuhao Zhou, Ang Li, Shuang Gao, Jijunnan Li, Yandong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Multi-modality Speech Recognition


May 13, 2020
Bo Xu, Cheng Lu, Yandong Guo, Jacob Wang

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Detect Head Movement in Unconstrained Remote Gaze Estimation in the Wild


Apr 07, 2020
Zhecan Wang, Jian Zhao, Cheng Lu, Han Huang, Fan Yang, Lianji Li, Yandong Guo

* 2020 Winter Conference on Applications of Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

Dually Supervised Feature Pyramid for Object Detection and Segmentation


Dec 13, 2019
Fan Yang, Cheng Lu, Yandong Guo, Longin Jan Latecki, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

To See in the Dark: N2DGAN for Background Modeling in Nighttime Scene


Dec 12, 2019
Zhenfeng Zhu, Yingying Meng, Deqiang Kong, Xingxing Zhang, Yandong Guo, Yao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Generative One-Shot Face Recognition


Sep 28, 2019
Zhengming Ding, Yandong Guo, Lei Zhang, Yun Fu


  Access Paper or Ask Questions

Edge Heuristic GAN for Non-uniform Blind Deblurring


Jul 11, 2019
Shuai Zheng, Zhenfeng Zhu, Jian Cheng, Yandong Guo, Yao Zhao

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Incremental Learning


May 30, 2019
Yue Wu, Yinpeng Chen, Lijuan Wang, Yuancheng Ye, Zicheng Liu, Yandong Guo, Yun Fu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Count Objects with Few Exemplar Annotations


May 20, 2019
Jianfeng Wang, Rong Xiao, Yandong Guo, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Revisit Multinomial Logistic Regression in Deep Learning: Data Dependent Model Initialization for Image Recognition


Sep 17, 2018
Bowen Cheng, Rong Xiao, Yandong Guo, Yuxiao Hu, Jianfeng Wang, Lei Zhang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

One-shot Face Recognition by Promoting Underrepresented Classes


Mar 15, 2018
Yandong Guo, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions