Alert button
Picture for Jiaxin Huang

Jiaxin Huang

Alert button

Fractal Gripper: Adaptive manipulator with mode switching

Feb 25, 2024
Jiaxin Huang, Jian Shen, Yilin Zheng, Zhigong Song

Viaarxiv icon

Application analysis of ai technology combined with spiral CT scanning in early lung cancer screening

Jan 26, 2024
Shulin Li, Liqiang Yu, Bo Liu, Qunwei Lin, Jiaxin Huang

Viaarxiv icon

SpiNNaker2: A Large-Scale Neuromorphic System for Event-Based and Asynchronous Machine Learning

Jan 09, 2024
Hector A. Gonzalez, Jiaxin Huang, Florian Kelber, Khaleelulla Khan Nazeer, Tim Langer, Chen Liu, Matthias Lohrmann, Amirhossein Rostami, Mark Schöne, Bernhard Vogginger, Timo C. Wunderlich, Yexin Yan, Mahmoud Akl, Christian Mayr

Viaarxiv icon

Enhancing Essay Scoring with Adversarial Weights Perturbation and Metric-specific AttentionPooling

Jan 06, 2024
Jiaxin Huang, Xinyu Zhao, Chang Che, Qunwei Lin, Bo Liu

Viaarxiv icon

Enhancing Multimodal Understanding with CLIP-Based Image-to-Text Transformation

Jan 02, 2024
Chang Che, Qunwei Lin, Xinyu Zhao, Jiaxin Huang, Liqiang Yu

Viaarxiv icon

Ontology Enrichment for Effective Fine-grained Entity Typing

Oct 11, 2023
Siru Ouyang, Jiaxin Huang, Pranav Pillai, Yunyi Zhang, Yu Zhang, Jiawei Han

Figure 1 for Ontology Enrichment for Effective Fine-grained Entity Typing
Figure 2 for Ontology Enrichment for Effective Fine-grained Entity Typing
Figure 3 for Ontology Enrichment for Effective Fine-grained Entity Typing
Figure 4 for Ontology Enrichment for Effective Fine-grained Entity Typing
Viaarxiv icon

VeRi3D: Generative Vertex-based Radiance Fields for 3D Controllable Human Image Synthesis

Sep 09, 2023
Xinya Chen, Jiaxin Huang, Yanrui Bin, Lu Yu, Yiyi Liao

Figure 1 for VeRi3D: Generative Vertex-based Radiance Fields for 3D Controllable Human Image Synthesis
Figure 2 for VeRi3D: Generative Vertex-based Radiance Fields for 3D Controllable Human Image Synthesis
Figure 3 for VeRi3D: Generative Vertex-based Radiance Fields for 3D Controllable Human Image Synthesis
Figure 4 for VeRi3D: Generative Vertex-based Radiance Fields for 3D Controllable Human Image Synthesis
Viaarxiv icon

Tuning Language Models as Training Data Generators for Augmentation-Enhanced Few-Shot Learning

Nov 06, 2022
Yu Meng, Martin Michalski, Jiaxin Huang, Yu Zhang, Tarek Abdelzaher, Jiawei Han

Figure 1 for Tuning Language Models as Training Data Generators for Augmentation-Enhanced Few-Shot Learning
Figure 2 for Tuning Language Models as Training Data Generators for Augmentation-Enhanced Few-Shot Learning
Figure 3 for Tuning Language Models as Training Data Generators for Augmentation-Enhanced Few-Shot Learning
Figure 4 for Tuning Language Models as Training Data Generators for Augmentation-Enhanced Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Few-Shot Fine-Grained Entity Typing with Automatic Label Interpretation and Instance Generation

Jun 28, 2022
Jiaxin Huang, Yu Meng, Jiawei Han

Figure 1 for Few-Shot Fine-Grained Entity Typing with Automatic Label Interpretation and Instance Generation
Figure 2 for Few-Shot Fine-Grained Entity Typing with Automatic Label Interpretation and Instance Generation
Figure 3 for Few-Shot Fine-Grained Entity Typing with Automatic Label Interpretation and Instance Generation
Figure 4 for Few-Shot Fine-Grained Entity Typing with Automatic Label Interpretation and Instance Generation
Viaarxiv icon

Mitigating barren plateaus of variational quantum eigensolvers

May 26, 2022
Xia Liu, Geng Liu, Jiaxin Huang, Xin Wang

Figure 1 for Mitigating barren plateaus of variational quantum eigensolvers
Figure 2 for Mitigating barren plateaus of variational quantum eigensolvers
Figure 3 for Mitigating barren plateaus of variational quantum eigensolvers
Figure 4 for Mitigating barren plateaus of variational quantum eigensolvers
Viaarxiv icon