Alert button
Picture for Sadaf Gulshad

Sadaf Gulshad

Alert button

The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results

May 12, 2023
Jian Zhao, Jianan Li, Lei Jin, Jiaming Chu, Zhihao Zhang, Jun Wang, Jiangqiang Xia, Kai Wang, Yang Liu, Sadaf Gulshad, Jiaojiao Zhao, Tianyang Xu, Xuefeng Zhu, Shihan Liu, Zheng Zhu, Guibo Zhu, Zechao Li, Zheng Wang, Baigui Sun, Yandong Guo, Shin ichi Satoh, Junliang Xing, Jane Shen Shengmei

Figure 1 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Figure 2 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Figure 3 for The 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results
Viaarxiv icon

Hierarchical Explanations for Video Action Recognition

Jan 04, 2023
Sadaf Gulshad, Teng Long, Nanne van Noord

Figure 1 for Hierarchical Explanations for Video Action Recognition
Figure 2 for Hierarchical Explanations for Video Action Recognition
Figure 3 for Hierarchical Explanations for Video Action Recognition
Figure 4 for Hierarchical Explanations for Video Action Recognition
Viaarxiv icon

Wiggling Weights to Improve the Robustness of Classifiers

Nov 18, 2021
Sadaf Gulshad, Ivan Sosnovik, Arnold Smeulders

Figure 1 for Wiggling Weights to Improve the Robustness of Classifiers
Figure 2 for Wiggling Weights to Improve the Robustness of Classifiers
Figure 3 for Wiggling Weights to Improve the Robustness of Classifiers
Figure 4 for Wiggling Weights to Improve the Robustness of Classifiers
Viaarxiv icon

Built-in Elastic Transformations for Improved Robustness

Jul 20, 2021
Sadaf Gulshad, Ivan Sosnovik, Arnold Smeulders

Figure 1 for Built-in Elastic Transformations for Improved Robustness
Figure 2 for Built-in Elastic Transformations for Improved Robustness
Figure 3 for Built-in Elastic Transformations for Improved Robustness
Figure 4 for Built-in Elastic Transformations for Improved Robustness
Viaarxiv icon

Natural Perturbed Training for General Robustness of Neural Network Classifiers

Mar 21, 2021
Sadaf Gulshad, Arnold Smeulders

Figure 1 for Natural Perturbed Training for General Robustness of Neural Network Classifiers
Figure 2 for Natural Perturbed Training for General Robustness of Neural Network Classifiers
Figure 3 for Natural Perturbed Training for General Robustness of Neural Network Classifiers
Figure 4 for Natural Perturbed Training for General Robustness of Neural Network Classifiers
Viaarxiv icon

Adversarial and Natural Perturbations for General Robustness

Oct 03, 2020
Sadaf Gulshad, Jan Hendrik Metzen, Arnold Smeulders

Figure 1 for Adversarial and Natural Perturbations for General Robustness
Figure 2 for Adversarial and Natural Perturbations for General Robustness
Figure 3 for Adversarial and Natural Perturbations for General Robustness
Figure 4 for Adversarial and Natural Perturbations for General Robustness
Viaarxiv icon

Explaining with Counter Visual Attributes and Examples

Jan 27, 2020
Sadaf Gulshad, Arnold Smeulders

Figure 1 for Explaining with Counter Visual Attributes and Examples
Figure 2 for Explaining with Counter Visual Attributes and Examples
Figure 3 for Explaining with Counter Visual Attributes and Examples
Figure 4 for Explaining with Counter Visual Attributes and Examples
Viaarxiv icon

Understanding Misclassifications by Attributes

Oct 15, 2019
Sadaf Gulshad, Zeynep Akata, Jan Hendrik Metzen, Arnold Smeulders

Figure 1 for Understanding Misclassifications by Attributes
Figure 2 for Understanding Misclassifications by Attributes
Figure 3 for Understanding Misclassifications by Attributes
Figure 4 for Understanding Misclassifications by Attributes
Viaarxiv icon

Interpreting Adversarial Examples with Attributes

Apr 17, 2019
Sadaf Gulshad, Jan Hendrik Metzen, Arnold Smeulders, Zeynep Akata

Figure 1 for Interpreting Adversarial Examples with Attributes
Figure 2 for Interpreting Adversarial Examples with Attributes
Figure 3 for Interpreting Adversarial Examples with Attributes
Figure 4 for Interpreting Adversarial Examples with Attributes
Viaarxiv icon