Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianshu Li

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Prototype Networks for Unconstrained Set-based Face Recognition


Mar 23, 2019
Jian Zhao, Jianshu Li, Xiaoguang Tu, Fang Zhao, Yuan Xin, Junliang Xing, Hengzhu Liu, Shuicheng Yan, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing


Jan 17, 2019
Xiaoguang Tu, Jian Zhao, Mei Xie, Guodong Du, Hengsheng Zhang, Jianshu Li, Zheng Ma, Jiashi Feng

* 8 pages; 8 figures; 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

$A^2$-Nets: Double Attention Networks


Oct 27, 2018
Yunpeng Chen, Yannis Kalantidis, Jianshu Li, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* Accepted at NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition


Oct 04, 2018
Jian Zhao, Yu Cheng, Yi Cheng, Yang Yang, Haochong Lan, Fang Zhao, Lin Xiong, Yan Xu, Jianshu Li, Sugiri Pranata, Shengmei Shen, Junliang Xing, Hengzhu Liu, Shuicheng Yan, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Fiber Networks for Video Recognition


Sep 18, 2018
Yunpeng Chen, Yannis Kalantidis, Jianshu Li, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* ECCV 2018, Code is on GitHub 

  Access Paper or Ask Questions

Object Relation Detection Based on One-shot Learning


Jul 16, 2018
Li Zhou, Jian Zhao, Jianshu Li, Li Yuan, Jiashi Feng


  Access Paper or Ask Questions

Understanding Humans in Crowded Scenes: Deep Nested Adversarial Learning and A New Benchmark for Multi-Human Parsing


Jul 06, 2018
Jian Zhao, Jianshu Li, Yu Cheng, Li Zhou, Terence Sim, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* The first three authors are with equal contributions 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple-Human Parsing in the Wild


Mar 15, 2018
Jianshu Li, Jian Zhao, Yunchao Wei, Congyan Lang, Yidong Li, Terence Sim, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

* The first two authors are with equal contribution 

  Access Paper or Ask Questions

Weaving Multi-scale Context for Single Shot Detector


Dec 08, 2017
Yunpeng Chen, Jianshu Li, Bin Zhou, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

Integrated Face Analytics Networks through Cross-Dataset Hybrid Training


Nov 16, 2017
Jianshu Li, Shengtao Xiao, Fang Zhao, Jian Zhao, Jianan Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Terence Sim

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-stage Object Detection with Group Recursive Learning


Aug 18, 2016
Jianan Li, Xiaodan Liang, Jianshu Li, Tingfa Xu, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions