Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Multi-Forgery Detection Challenge 2022: Push the Frontier of Unconstrained and Diverse Forgery Detection


Jul 27, 2022
Jianshu Li , Man Luo , Jian Liu , Tao Chen , Chengjie Wang , Ziwei Liu , Shuo Liu , Kewei Yang , Xuning Shao , Kang Chen , Boyuan Liu , Mingyu Guo , Ying Guo , Yingying Ao , Pengfei Gao

* Workshop and challenge summary paper, containing technical reports from different teams 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang , Zhenfei Yin , Jing Shao , Ziwei Liu , Shuo Yang , Yuanjun Xiong , Wei Xia , Yan Xu , Man Luo , Jian Liu , Jianshu Li , Zhijun Chen , Mingyu Guo , Hui Li , Junfu Liu , Pengfei Gao , Tianqi Hong , Hao Han , Shijie Liu , Xinhua Chen , Di Qiu , Cheng Zhen , Dashuang Liang , Yufeng Jin , Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Prototype Networks for Unconstrained Set-based Face Recognition


Mar 23, 2019
Jian Zhao , Jianshu Li , Xiaoguang Tu , Fang Zhao , Yuan Xin , Junliang Xing , Hengzhu Liu , Shuicheng Yan , Jiashi Feng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing


Jan 17, 2019
Xiaoguang Tu , Jian Zhao , Mei Xie , Guodong Du , Hengsheng Zhang , Jianshu Li , Zheng Ma , Jiashi Feng

* 8 pages; 8 figures; 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

$A^2$-Nets: Double Attention Networks


Oct 27, 2018
Yunpeng Chen , Yannis Kalantidis , Jianshu Li , Shuicheng Yan , Jiashi Feng

* Accepted at NIPS 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Look Across Elapse: Disentangled Representation Learning and Photorealistic Cross-Age Face Synthesis for Age-Invariant Face Recognition


Oct 04, 2018
Jian Zhao , Yu Cheng , Yi Cheng , Yang Yang , Haochong Lan , Fang Zhao , Lin Xiong , Yan Xu , Jianshu Li , Sugiri Pranata , Shengmei Shen , Junliang Xing , Hengzhu Liu , Shuicheng Yan , Jiashi Feng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Fiber Networks for Video Recognition


Sep 18, 2018
Yunpeng Chen , Yannis Kalantidis , Jianshu Li , Shuicheng Yan , Jiashi Feng

* ECCV 2018, Code is on GitHub 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Object Relation Detection Based on One-shot Learning


Jul 16, 2018
Li Zhou , Jian Zhao , Jianshu Li , Li Yuan , Jiashi Feng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Understanding Humans in Crowded Scenes: Deep Nested Adversarial Learning and A New Benchmark for Multi-Human Parsing


Jul 06, 2018
Jian Zhao , Jianshu Li , Yu Cheng , Li Zhou , Terence Sim , Shuicheng Yan , Jiashi Feng

* The first three authors are with equal contributions 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>