Alert button
Picture for Jianshu Li

Jianshu Li

Alert button

DriveWorld: 4D Pre-trained Scene Understanding via World Models for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2024
Chen Min, Dawei Zhao, Liang Xiao, Jian Zhao, Xinli Xu, Zheng Zhu, Lei Jin, Jianshu Li, Yulan Guo, Junliang Xing, Liping Jing, Yiming Nie, Bin Dai

Viaarxiv icon

Adaptive Hybrid Masking Strategy for Privacy-Preserving Face Recognition Against Model Inversion Attack

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Yuanqing Huang, Yinggui Wang, Jianshu Li, Le Yang, Kai Song, Lei Wang

Figure 1 for Adaptive Hybrid Masking Strategy for Privacy-Preserving Face Recognition Against Model Inversion Attack
Figure 2 for Adaptive Hybrid Masking Strategy for Privacy-Preserving Face Recognition Against Model Inversion Attack
Figure 3 for Adaptive Hybrid Masking Strategy for Privacy-Preserving Face Recognition Against Model Inversion Attack
Figure 4 for Adaptive Hybrid Masking Strategy for Privacy-Preserving Face Recognition Against Model Inversion Attack
Viaarxiv icon

Machine Learning Insides OptVerse AI Solver: Design Principles and Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Xijun Li, Fangzhou Zhu, Hui-Ling Zhen, Weilin Luo, Meng Lu, Yimin Huang, Zhenan Fan, Zirui Zhou, Yufei Kuang, Zhihai Wang, Zijie Geng, Yang Li, Haoyang Liu, Zhiwu An, Muming Yang, Jianshu Li, Jie Wang, Junchi Yan, Defeng Sun, Tao Zhong, Yong Zhang, Jia Zeng, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Jun Yao, Kun Mao

Viaarxiv icon

Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Xiaojun Jia, Jianshu Li, Jindong Gu, Yang Bai, Xiaochun Cao

Figure 1 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 2 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 3 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Figure 4 for Fast Propagation is Better: Accelerating Single-Step Adversarial Training via Sampling Subnetworks
Viaarxiv icon

Point2Mask: Point-supervised Panoptic Segmentation via Optimal Transport

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2023
Wentong Li, Yuqian Yuan, Song Wang, Jianke Zhu, Jianshu Li, Jian Liu, Lei Zhang

Figure 1 for Point2Mask: Point-supervised Panoptic Segmentation via Optimal Transport
Figure 2 for Point2Mask: Point-supervised Panoptic Segmentation via Optimal Transport
Figure 3 for Point2Mask: Point-supervised Panoptic Segmentation via Optimal Transport
Figure 4 for Point2Mask: Point-supervised Panoptic Segmentation via Optimal Transport
Viaarxiv icon

Multi-Forgery Detection Challenge 2022: Push the Frontier of Unconstrained and Diverse Forgery Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2022
Jianshu Li, Man Luo, Jian Liu, Tao Chen, Chengjie Wang, Ziwei Liu, Shuo Liu, Kewei Yang, Xuning Shao, Kang Chen, Boyuan Liu, Mingyu Guo, Ying Guo, Yingying Ao, Pengfei Gao

Figure 1 for Multi-Forgery Detection Challenge 2022: Push the Frontier of Unconstrained and Diverse Forgery Detection
Figure 2 for Multi-Forgery Detection Challenge 2022: Push the Frontier of Unconstrained and Diverse Forgery Detection
Figure 3 for Multi-Forgery Detection Challenge 2022: Push the Frontier of Unconstrained and Diverse Forgery Detection
Figure 4 for Multi-Forgery Detection Challenge 2022: Push the Frontier of Unconstrained and Diverse Forgery Detection
Viaarxiv icon

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

Figure 1 for CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results
Figure 2 for CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results
Figure 3 for CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results
Figure 4 for CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results
Viaarxiv icon

Multi-Prototype Networks for Unconstrained Set-based Face Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2019
Jian Zhao, Jianshu Li, Xiaoguang Tu, Fang Zhao, Yuan Xin, Junliang Xing, Hengzhu Liu, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

Figure 1 for Multi-Prototype Networks for Unconstrained Set-based Face Recognition
Figure 2 for Multi-Prototype Networks for Unconstrained Set-based Face Recognition
Figure 3 for Multi-Prototype Networks for Unconstrained Set-based Face Recognition
Figure 4 for Multi-Prototype Networks for Unconstrained Set-based Face Recognition
Viaarxiv icon

Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2019
Xiaoguang Tu, Jian Zhao, Mei Xie, Guodong Du, Hengsheng Zhang, Jianshu Li, Zheng Ma, Jiashi Feng

Figure 1 for Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing
Figure 2 for Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing
Figure 3 for Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing
Figure 4 for Learning Generalizable and Identity-Discriminative Representations for Face Anti-Spoofing
Viaarxiv icon

$A^2$-Nets: Double Attention Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2018
Yunpeng Chen, Yannis Kalantidis, Jianshu Li, Shuicheng Yan, Jiashi Feng

Figure 1 for $A^2$-Nets: Double Attention Networks
Figure 2 for $A^2$-Nets: Double Attention Networks
Figure 3 for $A^2$-Nets: Double Attention Networks
Figure 4 for $A^2$-Nets: Double Attention Networks
Viaarxiv icon