Alert button
Picture for Xuming Hu

Xuming Hu

Alert button

A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models

Jan 03, 2024
Aiwei Liu, Leyi Pan, Yijian Lu, Jingjing Li, Xuming Hu, Lijie Wen, Irwin King, Philip S. Yu

Figure 1 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 2 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 3 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 4 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Viaarxiv icon

Mind's Mirror: Distilling Self-Evaluation Capability and Comprehensive Thinking from Large Language Models

Nov 15, 2023
Weize Liu, Guocong Li, Kai Zhang, Bang Du, Qiyuan Chen, Xuming Hu, Hongxia Xu, Jintai Chen, Jian Wu

Viaarxiv icon

Prompt Me Up: Unleashing the Power of Alignments for Multimodal Entity and Relation Extraction

Oct 25, 2023
Xuming Hu, Junzhe Chen, Aiwei Liu, Shiao Meng, Lijie Wen, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

RAPL: A Relation-Aware Prototype Learning Approach for Few-Shot Document-Level Relation Extraction

Oct 24, 2023
Shiao Meng, Xuming Hu, Aiwei Liu, Shu'ang Li, Fukun Ma, Yawen Yang, Lijie Wen

Viaarxiv icon

Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity

Oct 18, 2023
Cunxiang Wang, Xiaoze Liu, Yuanhao Yue, Xiangru Tang, Tianhang Zhang, Cheng Jiayang, Yunzhi Yao, Wenyang Gao, Xuming Hu, Zehan Qi, Yidong Wang, Linyi Yang, Jindong Wang, Xing Xie, Zheng Zhang, Yue Zhang

Figure 1 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 2 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 3 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Figure 4 for Survey on Factuality in Large Language Models: Knowledge, Retrieval and Domain-Specificity
Viaarxiv icon

A Semantic Invariant Robust Watermark for Large Language Models

Oct 10, 2023
Aiwei Liu, Leyi Pan, Xuming Hu, Shiao Meng, Lijie Wen

Viaarxiv icon

Do Large Language Models Know about Facts?

Oct 08, 2023
Xuming Hu, Junzhe Chen, Xiaochuan Li, Yufei Guo, Lijie Wen, Philip S. Yu, Zhijiang Guo

Viaarxiv icon

A Private Watermark for Large Language Models

Aug 02, 2023
Aiwei Liu, Leyi Pan, Xuming Hu, Shu'ang Li, Lijie Wen, Irwin King, Philip S. Yu

Figure 1 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 2 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 3 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 4 for A Private Watermark for Large Language Models
Viaarxiv icon