Alert button
Picture for Kang Li

Kang Li

Alert button

Memory-Efficient Prompt Tuning for Incremental Histopathology Classification

Jan 22, 2024
Yu Zhu, Kang Li, Lequan Yu, Pheng-Ann Heng

Viaarxiv icon

Evaluating and Enhancing Large Language Models Performance in Domain-specific Medicine: Osteoarthritis Management with DocOA

Jan 20, 2024
Xi Chen, MingKe You, Li Wang, WeiZhi Liu, Yu Fu, Jie Xu, Shaoting Zhang, Gang Chen, Kang Li, Jian Li

Viaarxiv icon

Amplifying robotics capacities with a human touch: An immersive low-latency panoramic remote system

Jan 09, 2024
Junjie Li, Kang Li, Dewei Han, Jian Xu, Zhaoyuan Ma

Viaarxiv icon

Large language models in bioinformatics: applications and perspectives

Jan 08, 2024
Jiajia Liu, Mengyuan Yang, Yankai Yu, Haixia Xu, Kang Li, Xiaobo Zhou

Viaarxiv icon

A Comprehensive Overview of Fish-Eye Camera Distortion Correction Methods

Dec 31, 2023
Jian Xu, De-Wei Han, Kang Li, Jun-Jie Li, Zhao-Yuan Ma

Viaarxiv icon

PointMoment:Mixed-Moment-based Self-Supervised Representation Learning for 3D Point Clouds

Dec 06, 2023
Xin Cao, Xinxin Han, Yifan Wang, Mengna Yang, Kang Li

Viaarxiv icon

PointJEM: Self-supervised Point Cloud Understanding for Reducing Feature Redundancy via Joint Entropy Maximization

Dec 06, 2023
Xin Cao, Huan Xia, Xinxin Han, Yifan Wang, Kang Li, Linzhi Su

Viaarxiv icon

Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts

Oct 04, 2023
Shiyi Du, Xiaosong Wang, Yongyi Lu, Yuyin Zhou, Shaoting Zhang, Alan Yuille, Kang Li, Zongwei Zhou

Figure 1 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 2 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 3 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Figure 4 for Boosting Dermatoscopic Lesion Segmentation via Diffusion Models with Visual and Textual Prompts
Viaarxiv icon

JAX-LOB: A GPU-Accelerated limit order book simulator to unlock large scale reinforcement learning for trading

Aug 25, 2023
Sascha Frey, Kang Li, Peer Nagy, Silvia Sapora, Chris Lu, Stefan Zohren, Jakob Foerster, Anisoara Calinescu

Figure 1 for JAX-LOB: A GPU-Accelerated limit order book simulator to unlock large scale reinforcement learning for trading
Figure 2 for JAX-LOB: A GPU-Accelerated limit order book simulator to unlock large scale reinforcement learning for trading
Figure 3 for JAX-LOB: A GPU-Accelerated limit order book simulator to unlock large scale reinforcement learning for trading
Figure 4 for JAX-LOB: A GPU-Accelerated limit order book simulator to unlock large scale reinforcement learning for trading
Viaarxiv icon

Generative AI for End-to-End Limit Order Book Modelling: A Token-Level Autoregressive Generative Model of Message Flow Using a Deep State Space Network

Aug 23, 2023
Peer Nagy, Sascha Frey, Silvia Sapora, Kang Li, Anisoara Calinescu, Stefan Zohren, Jakob Foerster

Viaarxiv icon