Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FlowX: Towards Explainable Graph Neural Networks via Message FlowsShurui Gui , Hao Yuan , Jie Wang , Qicheng Lao , Kang Li , Shuiwang Ji


   Access Paper or Ask Questions

Depth Estimation Matters Most: Improving Per-Object Depth Estimation for Monocular 3D Detection and TrackingLonglong Jing , Ruichi Yu , Henrik Kretzschmar , Kang Li , Charles R. Qi , Hang Zhao , Alper Ayvaci , Xu Chen , Dillon Cower , Yingwei Li , Yurong You , Han Deng , Congcong Li , Dragomir Anguelov

* ICRA2022 

   Access Paper or Ask Questions

HMRNet: High and Multi-Resolution Network with Bidirectional Feature Calibration for Brain Structure Segmentation in RadiotherapyHao Fu , Guotai Wang , Wenhui Lei , Wei Xu , Qianfei Zhao , Shichuan Zhang , Kang Li , Shaoting Zhang

* 11 pages, 6 figures, Accepted by IEEE JBHI 

   Access Paper or Ask Questions

Recursive 3D Segmentation of Shoulder Joint with Coarse-scanned MR ImageXiaoxiao He , Chaowei Tan , Virak Tan , Kang Li


   Access Paper or Ask Questions

SoK: On the Semantic AI Security in Autonomous DrivingJunjie Shen , Ningfei Wang , Ziwen Wan , Yunpeng Luo , Takami Sato , Zhisheng Hu , Xinyang Zhang , Shengjian Guo , Zhenyu Zhong , Kang Li , Ziming Zhao , Chunming Qiao , Qi Alfred Chen

* Project website: https://sites.google.com/view/cav-sec/pass 

   Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Regret Minimization for Anti-jamming Game of Frequency Agile RadarHuayue Li , Zhaowei Han , Wenqiang Pu , Liangqi Liu , Kang Li , Bo Jiu

* Conference paper 

   Access Paper or Ask Questions

WORD: Revisiting Organs Segmentation in the Whole Abdominal RegionXiangde Luo , Wenjun Liao , Jianghong Xiao , Tao Song , Xiaofan Zhang , Kang Li , Guotai Wang , Shaoting Zhang

* Tech report (10pages, 4 figures and 7 tables), work is ongoing, any comments and suggestions are welcome, https://github.com/HiLab-git/WORD 

   Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Segmentation for Terracotta Warrior with Seed-Region-Growing CNN(SRG-Net)Yao Hu , Guohua Geng , Kang Li , Wei Zhou , Xingxing Hao , Xin Cao

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.00433 

   Access Paper or Ask Questions

Coverage-based Scene Fuzzing for Virtual Autonomous Driving TestingZhisheng Hu , Shengjian Guo , Zhenyu Zhong , Kang Li


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>