Alert button
Picture for Junxian Li

Junxian Li

Alert button

Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data

Sep 15, 2023
Hao Mei, Junxian Li, Zhiming Liang, Guanjie Zheng, Bin Shi, Hua Wei

Figure 1 for Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data
Figure 2 for Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data
Figure 3 for Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data
Figure 4 for Uncertainty-aware Traffic Prediction under Missing Data
Viaarxiv icon

Large Language Models for Automated Open-domain Scientific Hypotheses Discovery

Sep 06, 2023
Zonglin Yang, Xinya Du, Junxian Li, Jie Zheng, Soujanya Poria, Erik Cambria

Figure 1 for Large Language Models for Automated Open-domain Scientific Hypotheses Discovery
Figure 2 for Large Language Models for Automated Open-domain Scientific Hypotheses Discovery
Figure 3 for Large Language Models for Automated Open-domain Scientific Hypotheses Discovery
Figure 4 for Large Language Models for Automated Open-domain Scientific Hypotheses Discovery
Viaarxiv icon

Reinforcement Learning Approaches for Traffic Signal Control under Missing Data

Apr 25, 2023
Hao Mei, Junxian Li, Bin Shi, Hua Wei

Figure 1 for Reinforcement Learning Approaches for Traffic Signal Control under Missing Data
Figure 2 for Reinforcement Learning Approaches for Traffic Signal Control under Missing Data
Figure 3 for Reinforcement Learning Approaches for Traffic Signal Control under Missing Data
Figure 4 for Reinforcement Learning Approaches for Traffic Signal Control under Missing Data
Viaarxiv icon