Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Auto-Panoptic: Cooperative Multi-Component Architecture Search for Panoptic Segmentation

Oct 30, 2020
Yangxin Wu, Gengwei Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Liang Lin

* NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Hamiltonian Monte Carlo Method for Probabilistic Adversarial Attack and Learning

Oct 15, 2020
Hongjun Wang, Guanbin Li, Xiaobai Liu, Liang Lin

* Accepted as a Regular Paper in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Semantically-Aligned Universal Tree-Structured Solver for Math Word Problems

Oct 14, 2020
Jinghui Qin, Lihui Lin, Xiaodan Liang, Rumin Zhang, Liang Lin

* EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

GRADE: Automatic Graph-Enhanced Coherence Metric for Evaluating Open-Domain Dialogue Systems

Oct 08, 2020
Lishan Huang, Zheng Ye, Jinghui Qin, Liang Lin, Xiaodan Liang

* Long paper; EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Real Image Super-Resolution: Methods and Results

Sep 25, 2020
Pengxu Wei, Hannan Lu, Radu Timofte, Liang Lin, Wangmeng Zuo, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Tangxin Xie, Liang Cao, Yan Zou, Yi Shen, Jialiang Zhang, Yu Jia, Kaihua Cheng, Chenhuan Wu, Yue Lin, Cen Liu, Yunbo Peng, Xueyi Zou, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Yoseob Han, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Haoning Wu, Dejia Xu, Bo Zhou, Wei Guan, Xiaobo Li, Chen Ye, Hao Li, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Haoyu Zhong, Xin Li, Xin Jin, Yaojun Wu, Yingxue Pang, Sen Liu, Zhi-Song Liu, Li-Wen Wang, Chu-Tak Li, Marie-Paule Cani, Wan-Chi Siu, Yuanbo Zhou, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni, Xiaofeng Cong, Rajat Gupta, Keon-Hee Ahn, Jun-Hyuk Kim, Jun-Ho Choi, Jong-Seok Lee, Feras Almasri, Thomas Vandamme, Olivier Debeir

* European Conference on Computer Vision Workshops, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Guided Multi-Label Few-Shot Learning for General Image Recognition

Sep 20, 2020
Tianshui Chen, Liang Lin, Riquan Chen, Xiaolu Hui, Hefeng Wu

* Accepted at TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Training between Region Proposal Localization and Classification for Domain Adaptive Object Detection

Sep 18, 2020
Ganlong Zhao, Guanbin Li, Ruijia Xu, Liang Lin

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning for Weakly Supervised Temporal Grounding of Natural Language in Untrimmed Videos

Sep 18, 2020
Jie Wu, Guanbin Li, Xiaoguang Han, Liang Lin

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Training between Region Proposal Localization and Classi?cation for Domain Adaptive Object Detection

Sep 17, 2020
Ganlong Zhao, Guanbin Li, Ruijia Xu, Liang Lin

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Online Alternate Generator against Adversarial Attacks

Sep 17, 2020
Haofeng Li, Yirui Zeng, Guanbin Li, Liang Lin, Yizhou Yu

* Accepted as a Regular paper in the IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Semantics-aware Adaptive Knowledge Distillation for Sensor-to-Vision Action Recognition

Sep 02, 2020
Yang Liu, Guanbin Li, Liang Lin

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible. This paper focuses on the sensor-to-vision heterogenous action recognition problem. Codes is available in https://github.com/YangLiu9208/SAKDN 

  Access Paper or Ask Questions

Look into Facial Expression Domain Adaptation: Adversarial Graph Learning and A Fair Evaluation Benchmark

Aug 27, 2020
Tianshui Chen, Tao Pu, Yuan Xie, Hefeng Wu, Lingbo Liu, Liang Lin

* Extension of our ACM MM 2020 paper. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.00859 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Multi-view Clustering by Squeezing Hybrid Knowledge from Cross View and Each View

Aug 23, 2020
Junpeng Tan, Yukai Shi, Zhijing Yang, Caizhen Wen, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

Component Divide-and-Conquer for Real-World Image Super-Resolution

Aug 05, 2020
Pengxu Wei, Ziwei Xie, Hannan Lu, Zongyuan Zhan, Qixiang Ye, Wangmeng Zuo, Liang Lin

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Graph Representation Adaptation for Cross-Domain Facial Expression Recognition

Aug 04, 2020
Yuan Xie, Tianshui Chen, Tao Pu, Hefeng Wu, Liang Lin

* Accepted at ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Active Object Search

Aug 04, 2020
Jie Wu, Tianshui Chen, Lishan Huang, Hefeng Wu, Guanbin Li, Ling Tian, Liang Lin

* Accepted at ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Image Captioning with Global-Local Discriminative Objective

Jul 21, 2020
Jie Wu, Tianshui Chen, Hefeng Wu, Zhi Yang, Guangchun Luo, Liang Lin

* Accepted by TMM 

  Access Paper or Ask Questions

EagleEye: Fast Sub-net Evaluation for Efficient Neural Network Pruning

Jul 06, 2020
Bailin Li, Bowen Wu, Jiang Su, Guangrun Wang, Liang Lin

* Accepted in ECCV 2020(Oral). Codes are available on https://github.com/anonymous47823493/EagleEye 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Crowd Counting via Structured Knowledge Transfer

Apr 26, 2020
Lingbo Liu, Jiaqi Chen, Hefeng Wu, Tianshui Chen, Guanbin Li, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Graph Reasoning Network for Panoptic Segmentation

Apr 14, 2020
Yangxin Wu, Gengwei Zhang, Yiming Gao, Xiajun Deng, Ke Gong, Xiaodan Liang, Liang Lin

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Transferable, Controllable, and Inconspicuous Adversarial Attacks on Person Re-identification With Deep Mis-Ranking

Apr 08, 2020
Hongjun Wang, Guangrun Wang, Ya Li, Dongyu Zhang, Liang Lin

* Accepted in CVPR 2020. To attack ReID, we propose a learning-to-mis-rank formulation to perturb the ranking of the system output 

  Access Paper or Ask Questions

Linguistically Driven Graph Capsule Network for Visual Question Reasoning

Mar 23, 2020
Qingxing Cao, Xiaodan Liang, Keze Wang, Liang Lin

* Submitted to TPAMI 2020. We have achieved an end-to-end interpretable structural reasoning for general images without the requirement of layout annotations 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Reinforced Agents with Counterfactual Simulation for Medical Automatic Diagnosis

Mar 14, 2020
Junfan Lin, Ziliang Chen, Xiaodan Liang, Keze Wang, Liang Lin

* Submitted to TPAMI 2020. In the experiments, our trained agent achieves the new state-of-the-art under various experimental settings and possesses the advantage of sample-efficiency and robustness compared to other existing MAD methods 

  Access Paper or Ask Questions

DDet: Dual-path Dynamic Enhancement Network for Real-World Image Super-Resolution

Feb 25, 2020
Yukai Shi, Haoyu Zhong, Zhijing Yang, Xiaojun Yang, Liang Lin

* Code address: https://github.com/ykshi/DDet 

  Access Paper or Ask Questions

Depthwise Non-local Module for Fast Salient Object Detection Using a Single Thread

Jan 22, 2020
Haofeng Li, Guanbin Li, Binbin Yang, Guanqi Chen, Liang Lin, Yizhou Yu

* Accepted as a regular paper in the IEEE Transactions on Cybernetics 

  Access Paper or Ask Questions

Tree-Structured Policy based Progressive Reinforcement Learning for Temporally Language Grounding in Video

Jan 18, 2020
Jie Wu, Guanbin Li, Si Liu, Liang Lin

* To appear in AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions