Alert button
Picture for Weifeng Liu

Weifeng Liu

Alert button

Rethinking Prior Information Generation with CLIP for Few-Shot Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 14, 2024
Jin Wang, Bingfeng Zhang, Jian Pang, Honglong Chen, Weifeng Liu

Viaarxiv icon

Adaptive Bidirectional Displacement for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 01, 2024
Hanyang Chi, Jian Pang, Bingfeng Zhang, Weifeng Liu

Viaarxiv icon

Let Real Images be as a Judger, Spotting Fake Images Synthesized with Generative Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Ziyou Liang, Run Wang, Weifeng Liu, Yuyang Zhang, Wenyuan Yang, Lina Wang, Xingkai Wang

Viaarxiv icon

Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Changtong Zan, Liang Ding, Li Shen, Yibing Zhen, Weifeng Liu, Dacheng Tao

Figure 1 for Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning
Figure 2 for Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning
Figure 3 for Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning
Figure 4 for Building Accurate Translation-Tailored LLMs with Language Aware Instruction Tuning
Viaarxiv icon

Towards Training A Chinese Large Language Model for Anesthesiology

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Zhonghai Wang, Jie Jiang, Yibing Zhan, Bohao Zhou, Yanhong Li, Chong Zhang, Liang Ding, Hua Jin, Jun Peng, Xu Lin, Weifeng Liu

Figure 1 for Towards Training A Chinese Large Language Model for Anesthesiology
Figure 2 for Towards Training A Chinese Large Language Model for Anesthesiology
Figure 3 for Towards Training A Chinese Large Language Model for Anesthesiology
Figure 4 for Towards Training A Chinese Large Language Model for Anesthesiology
Viaarxiv icon

Poisson Process for Bayesian Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Xiaoxing Wang, Jiaxing Li, Chao Xue, Wei Liu, Weifeng Liu, Xiaokang Yang, Junchi Yan, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Lips Are Lying: Spotting the Temporal Inconsistency between Audio and Visual in Lip-Syncing DeepFakes

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Weifeng Liu, Tianyi She, Jiawei Liu, Run Wang, Dongyu Yao, Ziyou Liang

Viaarxiv icon

Unlikelihood Tuning on Negative Samples Amazingly Improves Zero-Shot Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Changtong Zan, Liang Ding, Li Shen, Yibin Lei, Yibing Zhan, Weifeng Liu, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

Prompt-Learning for Cross-Lingual Relation Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Chiaming Hsu, Changtong Zan, Liang Ding, Longyue Wang, Xiaoting Wang, Weifeng Liu, Fu Lin, Wenbin Hu

Figure 1 for Prompt-Learning for Cross-Lingual Relation Extraction
Figure 2 for Prompt-Learning for Cross-Lingual Relation Extraction
Figure 3 for Prompt-Learning for Cross-Lingual Relation Extraction
Figure 4 for Prompt-Learning for Cross-Lingual Relation Extraction
Viaarxiv icon

Hybrid Multimodal Fusion for Humor Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2022
Haojie Xu, Weifeng Liu, Jingwei Liu, Mingzheng Li, Yu Feng, Yasi Peng, Yunwei Shi, Xiao Sun, Meng Wang

Figure 1 for Hybrid Multimodal Fusion for Humor Detection
Figure 2 for Hybrid Multimodal Fusion for Humor Detection
Figure 3 for Hybrid Multimodal Fusion for Humor Detection
Figure 4 for Hybrid Multimodal Fusion for Humor Detection
Viaarxiv icon