Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Chen

Decentralized Federated Learning: Balancing Communication and Computing Costs


Jul 26, 2021
Wei Liu, Li Chen, Wenyi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Joint Echo Cancellation and Noise Suppression based on Cascaded Magnitude and Complex Mask Estimation


Jul 20, 2021
Xiaofeng Shu, Yehang Zhu, Yanjie Chen, Li Chen, Haohe Liu, Chuanzeng Huang, Yuxuan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Open Snake Tracker for Vessel Tracing


Jul 19, 2021
Li Chen, Wenjin Liu, Niranjan Balu, Mahmud Mossa-Basha, Thomas S. Hatsukami, Jenq-Neng Hwang, Chun Yuan

* MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Task Transformer Network for Joint MRI Reconstruction and Super-Resolution


Jul 05, 2021
Chun-Mei Feng, Yunlu Yan, Huazhu Fu, Li Chen, Yong Xu

* International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards a Better Understanding of Linear Models for Recommendation


Jun 16, 2021
Ruoming Jin, Dong Li, Jing Gao, Zhi Liu, Li Chen, Yang Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Transformer for Explainable Recommendation


Jun 05, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen

* Published as a conference paper at ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

$\ell_2$-norm Flow Diffusion in Near-Linear Time


Jun 03, 2021
Li Chen, Richard Peng, Di Wang


  Access Paper or Ask Questions

Cascade Image Matting with Deformable Graph Refinement


May 08, 2021
Zijian Yu, Xuhui Li, Huijuan Huang, Wen Zheng, Li Chen


  Access Paper or Ask Questions

Improving Robustness for Pose Estimation via Stable Heatmap Regression


May 08, 2021
Yumeng Zhang, Li Chen, Yufeng Liu, Xiaoyan Guo, Wen Zheng, Junhai Yong

* 10 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On the Robustness of Monte Carlo Dropout Trained with Noisy Labels


Mar 22, 2021
Purvi Goel, Li Chen


  Access Paper or Ask Questions

EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation


Feb 20, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen


  Access Paper or Ask Questions

Speech enhancement with weakly labelled data from AudioSet


Feb 19, 2021
Qiuqiang Kong, Haohe Liu, Xingjian Du, Li Chen, Rui Xia, Yuxuan Wang

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Explain Recommendations


Feb 01, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen


  Access Paper or Ask Questions

Blind Diagnosis for Millimeter-wave Massive MIMO Systems


Jan 25, 2021
Rui Sun, Weidong Wang, Li Chen, Guo Wei, Wenyi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Diagnosis of Intelligent Reflecting Surface in Millimeter-wave Communication Systems


Jan 11, 2021
Rui Sun, Weidong Wang, Li Chen, Guo Wei, Wenyi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

StainNet: a fast and robust stain normalization network


Dec 31, 2020
Hongtao Kang, Die Luo, Weihua Feng, Li Chen, Junbo Hu, Shaoqun Zeng, Tingwei Quan, Xiuli Liu


  Access Paper or Ask Questions

Robust Deep Learning with Active Noise Cancellation for Spatial Computing


Nov 16, 2020
Li Chen, David Yang, Purvi Goel, Ilknur Kabul


  Access Paper or Ask Questions

CS2-Net: Deep Learning Segmentation of Curvilinear Structures in Medical Imaging


Oct 19, 2020
Lei Mou, Yitian Zhao, Huazhu Fu, Yonghuai Liu, Jun Cheng, Yalin Zheng, Pan Su, Jianlong Yang, Li Chen, Alejandro F Frang, Masahiro Akiba, Jiang Liu


  Access Paper or Ask Questions

RS-MetaNet: Deep meta metric learning for few-shot remote sensing scene classification


Sep 28, 2020
Haifeng Li, Zhenqi Cui, Zhiqing Zhu, Li Chen, Jiawei Zhu, Haozhe Huang, Chao Tao

* IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, 2020 
* 13 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Model without Prior Distribution Matching


Sep 23, 2020
Cong Geng, Jia Wang, Li Chen, Zhiyong Gao

* 8 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Switching Gradient Directions for Query-Efficient Black-Box Adversarial Attacks


Sep 15, 2020
Chen Ma, Shuyu Cheng, Li Chen, Junhai Yong

* 20 pages, including the appendix after the reference section 

  Access Paper or Ask Questions

MetaSimulator: Simulating Unknown Target Models for Query-Efficient Black-box Attacks


Sep 02, 2020
Chen Ma, Li Chen, Junhai Yong

* 20 pages, including the appendix after the references section 

  Access Paper or Ask Questions

Xiaomingbot: A Multilingual Robot News Reporter


Jul 12, 2020
Runxin Xu, Jun Cao, Mingxuan Wang, Jiaze Chen, Hao Zhou, Ying Zeng, Yuping Wang, Li Chen, Xiang Yin, Xijin Zhang, Songcheng Jiang, Yuxuan Wang, Lei Li

* Accepted to ACL 2020 - system demonstration 

  Access Paper or Ask Questions

Noise Robust TTS for Low Resource Speakers using Pre-trained Model and Speech Enhancement


May 26, 2020
Dongyang Dai, Li Chen, Yuping Wang, Mu Wang, Rui Xia, Xuchen Song, Zhiyong Wu, Yuxuan Wang


  Access Paper or Ask Questions