Alert button
Picture for Aiwei Liu

Aiwei Liu

Alert button

MarkLLM: An Open-Source Toolkit for LLM Watermarking

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2024
Leyi Pan, Aiwei Liu, Zhiwei He, Zitian Gao, Xuandong Zhao, Yijian Lu, Binglin Zhou, Shuliang Liu, Xuming Hu, Lijie Wen, Irwin King

Viaarxiv icon

An Entropy-based Text Watermarking Detection Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Yijian Lu, Aiwei Liu, Dianzhi Yu, Jingjing Li, Irwin King

Figure 1 for An Entropy-based Text Watermarking Detection Method
Figure 2 for An Entropy-based Text Watermarking Detection Method
Figure 3 for An Entropy-based Text Watermarking Detection Method
Figure 4 for An Entropy-based Text Watermarking Detection Method
Viaarxiv icon

ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Yutong Li, Lu Chen, Aiwei Liu, Kai Yu, Lijie Wen

Figure 1 for ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary
Figure 2 for ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary
Figure 3 for ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary
Figure 4 for ChatCite: LLM Agent with Human Workflow Guidance for Comparative Literature Summary
Viaarxiv icon

Can Watermarks Survive Translation? On the Cross-lingual Consistency of Text Watermark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Zhiwei He, Binglin Zhou, Hongkun Hao, Aiwei Liu, Xing Wang, Zhaopeng Tu, Zhuosheng Zhang, Rui Wang

Viaarxiv icon

Direct Large Language Model Alignment Through Self-Rewarding Contrastive Prompt Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Aiwei Liu, Haoping Bai, Zhiyun Lu, Xiang Kong, Simon Wang, Jiulong Shan, Meng Cao, Lijie Wen

Figure 1 for Direct Large Language Model Alignment Through Self-Rewarding Contrastive Prompt Distillation
Figure 2 for Direct Large Language Model Alignment Through Self-Rewarding Contrastive Prompt Distillation
Figure 3 for Direct Large Language Model Alignment Through Self-Rewarding Contrastive Prompt Distillation
Figure 4 for Direct Large Language Model Alignment Through Self-Rewarding Contrastive Prompt Distillation
Viaarxiv icon

A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 03, 2024
Aiwei Liu, Leyi Pan, Yijian Lu, Jingjing Li, Xuming Hu, Lijie Wen, Irwin King, Philip S. Yu

Figure 1 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 2 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 3 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Figure 4 for A Survey of Text Watermarking in the Era of Large Language Models
Viaarxiv icon

Prompt Me Up: Unleashing the Power of Alignments for Multimodal Entity and Relation Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Xuming Hu, Junzhe Chen, Aiwei Liu, Shiao Meng, Lijie Wen, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

RAPL: A Relation-Aware Prototype Learning Approach for Few-Shot Document-Level Relation Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Shiao Meng, Xuming Hu, Aiwei Liu, Shu'ang Li, Fukun Ma, Yawen Yang, Lijie Wen

Figure 1 for RAPL: A Relation-Aware Prototype Learning Approach for Few-Shot Document-Level Relation Extraction
Figure 2 for RAPL: A Relation-Aware Prototype Learning Approach for Few-Shot Document-Level Relation Extraction
Figure 3 for RAPL: A Relation-Aware Prototype Learning Approach for Few-Shot Document-Level Relation Extraction
Figure 4 for RAPL: A Relation-Aware Prototype Learning Approach for Few-Shot Document-Level Relation Extraction
Viaarxiv icon

A Semantic Invariant Robust Watermark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Aiwei Liu, Leyi Pan, Xuming Hu, Shiao Meng, Lijie Wen

Viaarxiv icon

A Private Watermark for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 02, 2023
Aiwei Liu, Leyi Pan, Xuming Hu, Shu'ang Li, Lijie Wen, Irwin King, Philip S. Yu

Figure 1 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 2 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 3 for A Private Watermark for Large Language Models
Figure 4 for A Private Watermark for Large Language Models
Viaarxiv icon