Alert button
Picture for Xiaoqiang Zhu

Xiaoqiang Zhu

Alert button

WSLRec: Weakly Supervised Learning for Neural Sequential Recommendation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2022
Jingwei Zhuo, Bin Liu, Xiang Li, Han Zhu, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for WSLRec: Weakly Supervised Learning for Neural Sequential Recommendation Models
Figure 2 for WSLRec: Weakly Supervised Learning for Neural Sequential Recommendation Models
Figure 3 for WSLRec: Weakly Supervised Learning for Neural Sequential Recommendation Models
Figure 4 for WSLRec: Weakly Supervised Learning for Neural Sequential Recommendation Models
Viaarxiv icon

Context-aware Tree-based Deep Model for Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2021
Daqing Chang, Jintao Liu, Ziru Xu, Han Li, Han Zhu, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for Context-aware Tree-based Deep Model for Recommender Systems
Figure 2 for Context-aware Tree-based Deep Model for Recommender Systems
Figure 3 for Context-aware Tree-based Deep Model for Recommender Systems
Figure 4 for Context-aware Tree-based Deep Model for Recommender Systems
Viaarxiv icon

A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 11, 2021
Chao Wen, Miao Xu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yuhui Wang, Xiangyu Liu, Yu Rong, Dong Xie, Xiaoyang Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising
Figure 2 for A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising
Figure 3 for A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising
Figure 4 for A Cooperative-Competitive Multi-Agent Framework for Auto-bidding in Online Advertising
Viaarxiv icon

We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2021
Liyi Guo, Junqi Jin, Haoqi Zhang, Zhenzhe Zheng, Zhiye Yang, Zhizhuang Xing, Fei Pan, Lvyin Niu, Fan Wu, Haiyang Xu, Chuan Yu, Yuning Jiang, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising
Figure 2 for We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising
Figure 3 for We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising
Figure 4 for We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising
Viaarxiv icon

Neural Auction: End-to-End Learning of Auction Mechanisms for E-Commerce Advertising

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2021
Xiangyu Liu, Chuan Yu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yu Rong, Hongtao Lv, Da Huo, Yiqing Wang, Dagui Chen, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

Viaarxiv icon

Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 29, 2021
Siyu Gu, Xiang-Rong Sheng, Ying Fan, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling
Figure 2 for Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling
Figure 3 for Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling
Figure 4 for Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling
Viaarxiv icon

Computation Resource Allocation Solution in Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2021
Xun Yang, Yunli Wang, Cheng Chen, Qing Tan, Chuan Yu, Jian Xu, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for Computation Resource Allocation Solution in Recommender Systems
Figure 2 for Computation Resource Allocation Solution in Recommender Systems
Figure 3 for Computation Resource Allocation Solution in Recommender Systems
Figure 4 for Computation Resource Allocation Solution in Recommender Systems
Viaarxiv icon

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba
Figure 2 for Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba
Figure 3 for Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba
Figure 4 for Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba
Viaarxiv icon

One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2021
Xiang-Rong Sheng, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Xinyao Ding, Binding Dai, Qiang Luo, Siran Yang, Jingshan Lv, Chi Zhang, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 2 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 3 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 4 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Viaarxiv icon

Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 25, 2020
Chao Du, Yifan Zeng, Zhifeng Gao, Shuo Yuan, Lining Gao, Ziyan Li, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu, Kun Gai

Figure 1 for Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning
Figure 2 for Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning
Figure 3 for Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning
Figure 4 for Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning
Viaarxiv icon