Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba

Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

* 9 pages, 3 figures. Submitted to KDD 2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising

Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System

Jun 17, 2020
Biye Jiang, Pengye Zhang, Rihan Chen, Binding Dai, Xinchen Luo, Yin Yang, Guan Wang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Early Detection of Retinopathy of Prematurity (ROP) in Retinal Fundus Images Via Convolutional Neural Networks

Jun 12, 2020
Xin Guo, Yusuke Kikuchi, Guan Wang, Jinglin Yi, Qiong Zou, Rui Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Measure Contribution of Participants in Federated Learning

Sep 17, 2019
Guan Wang, Charlie Xiaoqian Dang, Ziye Zhou

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.04519 

  Access Paper or Ask Questions

EnforceNet: Monocular Camera Localization in Large Scale Indoor Sparse LiDAR Point Cloud

Jul 16, 2019
Yu Chen, Guan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Lane Changing via Deep Reinforcement Learning

Jun 20, 2019
Guan Wang, Jianming Hu, Zhiheng Li, Li Li

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Interpret Federated Learning with Shapley Values

May 11, 2019
Guan Wang


  Access Paper or Ask Questions

An Efficient and Integrated Algorithm for Video Enhancement in Challenging Lighting Conditions

Feb 16, 2011
Xuan Dong, Jiangtao, Wen, Weixin Li, Yi, Pang, Guan Wang, Yao Lu, Wei Meng

* 10 pages, 23 figures 

  Access Paper or Ask Questions