Alert button
Picture for Siran Yang

Siran Yang

Alert button

Rec4Ad: A Free Lunch to Mitigate Sample Selection Bias for Ads CTR Prediction in Taobao

Jun 06, 2023
Jingyue Gao, Shuguang Han, Han Zhu, Siran Yang, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng

Figure 1 for Rec4Ad: A Free Lunch to Mitigate Sample Selection Bias for Ads CTR Prediction in Taobao
Figure 2 for Rec4Ad: A Free Lunch to Mitigate Sample Selection Bias for Ads CTR Prediction in Taobao
Figure 3 for Rec4Ad: A Free Lunch to Mitigate Sample Selection Bias for Ads CTR Prediction in Taobao
Figure 4 for Rec4Ad: A Free Lunch to Mitigate Sample Selection Bias for Ads CTR Prediction in Taobao
Viaarxiv icon

Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model

Aug 12, 2022
Xiang-Rong Sheng, Jingyue Gao, Yueyao Cheng, Siran Yang, Shuguang Han, Hongbo Deng, Yuning Jiang, Jian Xu, Bo Zheng

Figure 1 for Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model
Figure 2 for Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model
Figure 3 for Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model
Figure 4 for Joint Optimization of Ranking and Calibration with Contextualized Hybrid Model
Viaarxiv icon

PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems

Apr 17, 2022
Yuanxing Zhang, Langshi Chen, Siran Yang, Man Yuan, Huimin Yi, Jie Zhang, Jiamang Wang, Jianbo Dong, Yunlong Xu, Yue Song, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Bo Zheng

Figure 1 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 2 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 3 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Figure 4 for PICASSO: Unleashing the Potential of GPU-centric Training for Wide-and-deep Recommender Systems
Viaarxiv icon

One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction

Jan 27, 2021
Xiang-Rong Sheng, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Xinyao Ding, Binding Dai, Qiang Luo, Siran Yang, Jingshan Lv, Chi Zhang, Xiaoqiang Zhu

Figure 1 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 2 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 3 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Figure 4 for One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction
Viaarxiv icon