Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhifeng Gao

PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning


Mar 18, 2021
Yunbo Wang, Haixu Wu, Jianjin Zhang, Zhifeng Gao, Jianmin Wang, Philip S. Yu, Mingsheng Long


  Access Paper or Ask Questions

Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning


Nov 25, 2020
Chao Du, Yifan Zeng, Zhifeng Gao, Shuo Yuan, Lining Gao, Ziyan Li, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Self-paced Ensemble for Highly Imbalanced Massive Data Classification


Sep 10, 2019
Zhining Liu, Wei Cao, Zhifeng Gao, Jiang Bian, Hechang Chen, Yi Chang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Why Do Neural Response Generation Models Prefer Universal Replies?


Aug 28, 2018
Bowen Wu, Nan Jiang, Zhifeng Gao, Suke Li, Wenge Rong, Baoxun Wang


  Access Paper or Ask Questions

PredRNN++: Towards A Resolution of the Deep-in-Time Dilemma in Spatiotemporal Predictive Learning


Apr 17, 2018
Yunbo Wang, Zhifeng Gao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Full-reference image quality assessment-based B-mode ultrasound image similarity measure


Jan 17, 2017
Kele Xu, Xi Liu, Hengxing Cai, Zhifeng Gao

* 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions