Alert button
Picture for Zhifeng Gao

Zhifeng Gao

Alert button

Uni-Mol Docking V2: Towards Realistic and Accurate Binding Pose Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2024
Eric Alcaide, Zhifeng Gao, Guolin Ke, Yaqi Li, Linfeng Zhang, Hang Zheng, Gengmo Zhou

Viaarxiv icon

Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Hengxing Cai, Xiaochen Cai, Shuwen Yang, Jiankun Wang, Lin Yao, Zhifeng Gao, Junhan Chang, Sihang Li, Mingjun Xu, Changxin Wang, Hongshuai Wang, Yongge Li, Mujie Lin, Yaqi Li, Yuqi Yin, Linfeng Zhang, Guolin Ke

Figure 1 for Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer
Figure 2 for Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer
Figure 3 for Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer
Figure 4 for Uni-SMART: Universal Science Multimodal Analysis and Research Transformer
Viaarxiv icon

SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Hengxing Cai, Xiaochen Cai, Junhan Chang, Sihang Li, Lin Yao, Changxin Wang, Zhifeng Gao, Hongshuai Wang, Yongge Li, Mujie Lin, Shuwen Yang, Jiankun Wang, Yuqi Yin, Yaqi Li, Linfeng Zhang, Guolin Ke

Figure 1 for SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis
Figure 2 for SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis
Figure 3 for SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis
Figure 4 for SciAssess: Benchmarking LLM Proficiency in Scientific Literature Analysis
Viaarxiv icon

End-to-End Crystal Structure Prediction from Powder X-Ray Diffraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2024
Qingsi Lai, Lin Yao, Zhifeng Gao, Siyuan Liu, Hongshuai Wang, Shuqi Lu, Di He, Liwei Wang, Cheng Wang, Guolin Ke

Viaarxiv icon

Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2023
Zhifeng Gao, Xiaohong Ji, Guojiang Zhao, Hongshuai Wang, Hang Zheng, Guolin Ke, Linfeng Zhang

Figure 1 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 2 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 3 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Figure 4 for Uni-QSAR: an Auto-ML Tool for Molecular Property Prediction
Viaarxiv icon

Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2023
Shuqi Lu, Zhifeng Gao, Di He, Linfeng Zhang, Guolin Ke

Figure 1 for Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+
Figure 2 for Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+
Figure 3 for Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+
Figure 4 for Highly Accurate Quantum Chemical Property Prediction with Uni-Mol+
Viaarxiv icon

Do Deep Learning Models Really Outperform Traditional Approaches in Molecular Docking?

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2023
Yuejiang Yu, Shuqi Lu, Zhifeng Gao, Hang Zheng, Guolin Ke

Figure 1 for Do Deep Learning Models Really Outperform Traditional Approaches in Molecular Docking?
Viaarxiv icon

Boosted ab initio Cryo-EM 3D Reconstruction with ACE-EM

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2023
Lin Yao, Ruihan Xu, Zhifeng Gao, Guolin Ke, Yuhang Wang

Figure 1 for Boosted ab initio Cryo-EM 3D Reconstruction with ACE-EM
Figure 2 for Boosted ab initio Cryo-EM 3D Reconstruction with ACE-EM
Figure 3 for Boosted ab initio Cryo-EM 3D Reconstruction with ACE-EM
Figure 4 for Boosted ab initio Cryo-EM 3D Reconstruction with ACE-EM
Viaarxiv icon

Do Deep Learning Methods Really Perform Better in Molecular Conformation Generation?

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2023
Gengmo Zhou, Zhifeng Gao, Zhewei Wei, Hang Zheng, Guolin Ke

Figure 1 for Do Deep Learning Methods Really Perform Better in Molecular Conformation Generation?
Figure 2 for Do Deep Learning Methods Really Perform Better in Molecular Conformation Generation?
Figure 3 for Do Deep Learning Methods Really Perform Better in Molecular Conformation Generation?
Viaarxiv icon

PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2021
Yunbo Wang, Haixu Wu, Jianjin Zhang, Zhifeng Gao, Jianmin Wang, Philip S. Yu, Mingsheng Long

Figure 1 for PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning
Figure 2 for PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning
Figure 3 for PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning
Figure 4 for PredRNN: A Recurrent Neural Network for Spatiotemporal Predictive Learning
Viaarxiv icon