Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liqin Zhao

One Model to Serve All: Star Topology Adaptive Recommender for Multi-Domain CTR Prediction


Jan 27, 2021
Xiang-Rong Sheng, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Xinyao Ding, Binding Dai, Qiang Luo, Siran Yang, Jingshan Lv, Chi Zhang, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System


Aug 17, 2020
Zhe Wang, Liqin Zhao, Biye Jiang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* accepted by DLP-KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Image Matters: Visually modeling user behaviors using Advanced Model Server


Sep 04, 2018
Tiezheng Ge, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Keyu Chen, Shuying Liu, Huimin Yi, Zelin Hu, Bochao Liu, Peng Sun, Haoyu Liu, Pengtao Yi, Sui Huang, Zhiqiang Zhang, Xiaoqiang Zhu, Yu Zhang, Kun Gai

* CIKM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Entire Space Multi-Task Model: An Effective Approach for Estimating Post-Click Conversion Rate


Apr 24, 2018
Xiao Ma, Liqin Zhao, Guan Huang, Zhi Wang, Zelin Hu, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* accept by SIGIR-2018 

  Access Paper or Ask Questions