Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Parametric Instance Classification for Unsupervised Visual Feature Learning

Jun 25, 2020
Yue Cao, Zhenda Xie, Bin Liu, Yutong Lin, Zheng Zhang, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Sampling based on Local Label Imbalance

May 19, 2020
Bin Liu, Konstantinos Blekas, Grigorios Tsoumakas

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.00609 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real Image Denoising: Dataset, Methods and Results

May 08, 2020
Abdelrahman Abdelhamed, Mahmoud Afifi, Radu Timofte, Michael S. Brown, Yue Cao, Zhilu Zhang, Wangmeng Zuo, Xiaoling Zhang, Jiye Liu, Wendong Chen, Changyuan Wen, Meng Liu, Shuailin Lv, Yunchao Zhang, Zhihong Pan, Baopu Li, Teng Xi, Yanwen Fan, Xiyu Yu, Gang Zhang, Jingtuo Liu, Junyu Han, Errui Ding, Songhyun Yu, Bumjun Park, Jechang Jeong, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Zengli Yang, Long Bao, Shuangquan Wang, Dongwoon Bai, Jungwon Lee, Youngjung Kim, Kyeongha Rho, Changyeop Shin, Sungho Kim, Pengliang Tang, Yiyun Zhao, Yuqian Zhou, Yuchen Fan, Thomas Huang, Zhihao Li, Nisarg A. Shah, Wei Liu, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Marcin Możejko, Tomasz Latkowski, Lukasz Treszczotko, Michał Szafraniuk, Krzysztof Trojanowski, Yanhong Wu, Pablo Navarrete Michelini, Fengshuo Hu, Yunhua Lu, Sujin Kim, Wonjin Kim, Jaayeon Lee, Jang-Hwan Choi, Magauiya Zhussip, Azamat Khassenov, Jong Hyun Kim, Hwechul Cho, Priya Kansal, Sabari Nathan, Zhangyu Ye, Xiwen Lu, Yaqi Wu, Jiangxin Yang, Yanlong Cao, Siliang Tang, Yanpeng Cao, Matteo Maggioni, Ioannis Marras, Thomas Tanay, Gregory Slabaugh, Youliang Yan, Myungjoo Kang, Han-Soo Choi, Kyungmin Song, Shusong Xu, Xiaomu Lu, Tingniao Wang, Chunxia Lei, Bin Liu, Rajat Gupta, Vineet Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Denoising and Dereverberation Using Deep Embedding Features

Apr 06, 2020
Cunhang Fan, Jianhua Tao, Bin Liu, Jiangyan Yi, Zhengqi Wen


  Access Paper or Ask Questions

Density-Aware Graph for Deep Semi-Supervised Visual Recognition

Mar 30, 2020
Suichan Li, Bin Liu, Dongdong Chen, Qi Chu, Lu Yuan, Nenghai Yu

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification

Mar 26, 2020
Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu

* Code is available at https://github.com/bl0/negative-margin.few-shot 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction

Mar 26, 2020
Bin Liu, Chenxu Zhu, Guilin Li, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-modality Person re-identification with Shared-Specific Feature Transfer

Mar 12, 2020
Yan Lu, Yue Wu, Bin Liu, Tianzhu Zhang, Baopu Li, Qi Chu, Nenghai Yu

* To appear at CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning

Feb 27, 2020
Chen Liang, Ziqi Liu, Bin Liu, Jun Zhou, Xiaolong Li, Shuang Yang, Yuan Qi

* Accepted by SIGIR '19. Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial and spectral deep attention fusion for multi-channel speech separation using deep embedding features

Feb 05, 2020
Cunhang Fan, Bin Liu, Jianhua Tao, Jiangyan Yi, Zhengqi Wen


  Access Paper or Ask Questions

Concise and Effective Network for 3D Human Modeling from Orthogonal Silhouettes

Dec 25, 2019
Bin Liu, Xiuping Liu, Zhixin Yang, Charlie C. L. Wang


  Access Paper or Ask Questions

GPRInvNet: Deep Learning-Based Ground Penetrating Radar Data Inversion for Tunnel Lining

Dec 13, 2019
Bin Liu, Yuxiao Ren, Hanchi Liu, Hui Xu, Zhengfang Wang, Anthony G. Cohn, Peng Jiang

* 15pages,11figures 

  Access Paper or Ask Questions

Text classification with pixel embedding

Nov 14, 2019
Bin Liu, Guosheng Yin, Wenbin Du


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Ensemble Modeling Approach to Nonstationary Neural Decoding in Brain-Computer Interfaces

Nov 02, 2019
Yu Qi, Bin Liu, Yueming Wang, Gang Pan


  Access Paper or Ask Questions

Domain adversarial learning for emotion recognition

Oct 24, 2019
Zheng Lian, Jianhua Tao, Bin Liu, Jian Huang

* submitted to ICASSP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Representation Learning with Future Observation Prediction for Speech Emotion Recognition

Oct 24, 2019
Zheng Lian, Jianhua Tao, Bin Liu, Jian Huang

* Proc. Interspeech 2019, 3840-3844 

  Access Paper or Ask Questions

Conversational Emotion Analysis via Attention Mechanisms

Oct 24, 2019
Zheng Lian, Jianhua Tao, Bin Liu, Jian Huang

* Proc. Interspeech 2019, 1936-1940 

  Access Paper or Ask Questions

Normal Estimation for 3D Point Clouds via Local Plane Constraint and Multi-scale Selection

Oct 18, 2019
Jun Zhou, Hua Huang, Bin Liu, Xiuping Liu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1710.04954, arXiv:1904.07172, arXiv:1812.00709 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Memory-Based Neighbourhood Embedding for Visual Recognition

Aug 14, 2019
Suichan Li, Dapeng Chen, Bin Liu, Nenghai Yu, Rui Zhao

* Accepted by ICCV2019 for oral presentation 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Learning for Monaural Speech Separation Using Deep Embedding Features

Jul 23, 2019
Cunhang Fan, Bin Liu, Jianhua Tao, Jiangyan Yi, Zhengqi Wen

* 5 pages, 1 figure, accepted by INTERSPEECH 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential online prediction in the presence of outliers and change points: an instant temporal structure learning approach

Jul 15, 2019
Bin Liu, Yu Qi, Ke-Jia Chen

* 13 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Synthetic Oversampling of Multi-Label Data based on Local Label Distribution

May 02, 2019
Bin Liu, Grigorios Tsoumakas


  Access Paper or Ask Questions

A Large Scale Urban Surveillance Video Dataset for Multiple-Object Tracking and Behavior Analysis

Apr 26, 2019
Guojun Yin, Bin Liu, Huihui Zhu, Tao Gong, Nenghai Yu

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Inversion of Electrical Resistivity Data

Apr 10, 2019
Bin Liu, Qian Guo, Shucai Li, Benchao Liu, Yuxiao Ren, Yonghao Pang, Lanbo Liu, Peng Jiang

* 11 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Generation by Convolutional Neural Network for Click-Through Rate Prediction

Apr 09, 2019
Bin Liu, Ruiming Tang, Yingzhi Chen, Jinkai Yu, Huifeng Guo, Yuzhou Zhang

* www2019 

  Access Paper or Ask Questions