Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ying Fan

Efficient Exploration for Model-based Reinforcement Learning with Continuous States and Actions


Nov 20, 2020
Ying Fan, Yifei Ming


  Access Paper or Ask Questions

Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction


Jun 29, 2020
Pi Qi, Xiaoqiang Zhu, Guorui Zhou, Yujing Zhang, Zhe Wang, Lejian Ren, Ying Fan, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Model-Free Reinforcement Learning Using Gaussian Process


Dec 11, 2018
Ying Fan, Letian Chen, Yizhou Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Evolution Network for Click-Through Rate Prediction


Nov 06, 2018
Guorui Zhou, Na Mou, Ying Fan, Qi Pi, Weijie Bian, Chang Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 9 pages. Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction


Sep 13, 2018
Guorui Zhou, Chengru Song, Xiaoqiang Zhu, Ying Fan, Han Zhu, Xiao Ma, Yanghui Yan, Junqi Jin, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Rocket Launching: A Universal and Efficient Framework for Training Well-performing Light Net


Mar 15, 2018
Guorui Zhou, Ying Fan, Runpeng Cui, Weijie Bian, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 10 pages, AAAI2018 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient learning strategy of Chinese characters based on network approach


Mar 07, 2013
Xiao-Yong Yan, Ying Fan, Zengru Di, Shlomo Havlin, Jinshan Wu

* PLoS ONE 8(8): e69745 (2013) 
* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions