Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ying Fan

Real Negatives Matter: Continuous Training with Real Negatives for Delayed Feedback Modeling


Apr 29, 2021
Siyu Gu, Xiang-Rong Sheng, Ying Fan, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Exploration for Model-based Reinforcement Learning with Continuous States and Actions


Nov 20, 2020
Ying Fan, Yifei Ming


  Access Paper or Ask Questions

Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction


Jun 29, 2020
Pi Qi, Xiaoqiang Zhu, Guorui Zhou, Yujing Zhang, Zhe Wang, Lejian Ren, Ying Fan, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Model-Free Reinforcement Learning Using Gaussian Process


Dec 11, 2018
Ying Fan, Letian Chen, Yizhou Wang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Evolution Network for Click-Through Rate Prediction


Nov 06, 2018
Guorui Zhou, Na Mou, Ying Fan, Qi Pi, Weijie Bian, Chang Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 9 pages. Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction


Sep 13, 2018
Guorui Zhou, Chengru Song, Xiaoqiang Zhu, Ying Fan, Han Zhu, Xiao Ma, Yanghui Yan, Junqi Jin, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Rocket Launching: A Universal and Efficient Framework for Training Well-performing Light Net


Mar 15, 2018
Guorui Zhou, Ying Fan, Runpeng Cui, Weijie Bian, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 10 pages, AAAI2018 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient learning strategy of Chinese characters based on network approach


Mar 07, 2013
Xiao-Yong Yan, Ying Fan, Zengru Di, Shlomo Havlin, Jinshan Wu

* PLoS ONE 8(8): e69745 (2013) 
* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions