Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising

Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Model/Code and Paper
A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction

Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Model/Code and Paper
Neural Topic Modeling with Bidirectional Adversarial Training

Apr 26, 2020
Rui Wang, Xuemeng Hu, Deyu Zhou, Yulan He, Yuxuan Xiong, Chenchen Ye, Haiyang Xu

* To appear at ACL2020 

  Access Model/Code and Paper
Adversarial Multi-Binary Neural Network for Multi-class Classification

Mar 25, 2020
Haiyang Xu, Junwen Chen, Kun Han, Xiangang Li


  Access Model/Code and Paper
Learning Syntactic and Dynamic Selective Encoding for Document Summarization

Mar 25, 2020
Haiyang Xu, Yahao He, Kun Han, Junwen Chen, Xiangang Li

* IJCNN 2019 

  Access Model/Code and Paper
Selective Attention Encoders by Syntactic Graph Convolutional Networks for Document Summarization

Mar 18, 2020
Haiyang Xu, Yun Wang, Kun Han, Baochang Ma, Junwen Chen, Xiangang Li

* ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
Learning Alignment for Multimodal Emotion Recognition from Speech

Sep 06, 2019
Haiyang Xu, Hui Zhang, Kun Han, Yun Wang, Yiping Peng, Xiangang Li

* InterSpeech 2019 

  Access Model/Code and Paper
DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform

Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Model/Code and Paper