Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haiyang Xu

Achieving Human Parity on Visual Question Answering


Nov 19, 2021
Ming Yan, Haiyang Xu, Chenliang Li, Junfeng Tian, Bin Bi, Wei Wang, Weihua Chen, Xianzhe Xu, Fan Wang, Zheng Cao, Zhicheng Zhang, Qiyu Zhang, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

EMScore: Evaluating Video Captioning via Coarse-Grained and Fine-Grained Embedding Matching


Nov 17, 2021
Yaya Shi, Xu Yang, Haiyang Xu, Chunfeng Yuan, Bing Li, Weiming Hu, Zheng-Jun Zha


  Access Paper or Ask Questions

Grid-VLP: Revisiting Grid Features for Vision-Language Pre-training


Aug 21, 2021
Ming Yan, Haiyang Xu, Chenliang Li, Bin Bi, Junfeng Tian, Min Gui, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising


Jun 08, 2021
Liyi Guo, Junqi Jin, Haoqi Zhang, Zhenzhe Zheng, Zhiye Yang, Zhizhuang Xing, Fei Pan, Lvyin Niu, Fan Wu, Haiyang Xu, Chuan Yu, Yuning Jiang, Xiaoqiang Zhu

* KDD 2021, Virtual Event, Singapore 
* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

E2E-VLP: End-to-End Vision-Language Pre-training Enhanced by Visual Learning


Jun 04, 2021
Haiyang Xu, Ming Yan, Chenliang Li, Bin Bi, Songfang Huang, Wenming Xiao, Fei Huang

* ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

SemVLP: Vision-Language Pre-training by Aligning Semantics at Multiple Levels


Mar 14, 2021
Chenliang Li, Ming Yan, Haiyang Xu, Fuli Luo, Wei Wang, Bin Bi, Songfang Huang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising


Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction


Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Neural Topic Modeling with Bidirectional Adversarial Training


Apr 26, 2020
Rui Wang, Xuemeng Hu, Deyu Zhou, Yulan He, Yuxuan Xiong, Chenchen Ye, Haiyang Xu

* To appear at ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Multi-Binary Neural Network for Multi-class Classification


Mar 25, 2020
Haiyang Xu, Junwen Chen, Kun Han, Xiangang Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Syntactic and Dynamic Selective Encoding for Document Summarization


Mar 25, 2020
Haiyang Xu, Yahao He, Kun Han, Junwen Chen, Xiangang Li

* IJCNN 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Selective Attention Encoders by Syntactic Graph Convolutional Networks for Document Summarization


Mar 18, 2020
Haiyang Xu, Yun Wang, Kun Han, Baochang Ma, Junwen Chen, Xiangang Li

* ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Alignment for Multimodal Emotion Recognition from Speech


Sep 06, 2019
Haiyang Xu, Hui Zhang, Kun Han, Yun Wang, Yiping Peng, Xiangang Li

* InterSpeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

DELTA: A DEep learning based Language Technology plAtform


Aug 02, 2019
Kun Han, Junwen Chen, Hui Zhang, Haiyang Xu, Yiping Peng, Yun Wang, Ning Ding, Hui Deng, Yonghu Gao, Tingwei Guo, Yi Zhang, Yahao He, Baochang Ma, Yulong Zhou, Kangli Zhang, Chao Liu, Ying Lyu, Chenxi Wang, Cheng Gong, Yunbo Wang, Wei Zou, Hui Song, Xiangang Li

* White paper for an open source library: https://github.com/didi/delta. 13 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions