Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dagui Chen

Neural Auction: End-to-End Learning of Auction Mechanisms for E-Commerce Advertising


Jun 07, 2021
Xiangyu Liu, Chuan Yu, Zhilin Zhang, Zhenzhe Zheng, Yu Rong, Hongtao Lv, Da Huo, Yiqing Wang, Dagui Chen, Jian Xu, Fan Wu, Guihai Chen, Xiaoqiang Zhu

* To appear in the Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds


Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

FOTS: Fast Oriented Text Spotting with a Unified Network


Jan 15, 2018
Xuebo Liu, Ding Liang, Shi Yan, Dagui Chen, Yu Qiao, Junjie Yan

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions