Alert button
Picture for Xun Yang

Xun Yang

Alert button

Personalized Forgetting Mechanism with Concept-Driven Knowledge Tracing

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Shanshan Wang, Ying Hu, Xun Yang, Zhongzhou Zhang, Keyang Wang, Xingyi Zhang

Viaarxiv icon

Disentangled Cascaded Graph Convolution Networks for Multi-Behavior Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Zhiyong Cheng, Jianhua Dong, Fan Liu, Lei Zhu, Xun Yang, Meng Wang

Viaarxiv icon

Unified Static and Dynamic Network: Efficient Temporal Filtering for Video Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Jingjing Hu, Dan Guo, Kun Li, Zhan Si, Xun Yang, Xiaojun Chang, Meng Wang

Figure 1 for Unified Static and Dynamic Network: Efficient Temporal Filtering for Video Grounding
Figure 2 for Unified Static and Dynamic Network: Efficient Temporal Filtering for Video Grounding
Figure 3 for Unified Static and Dynamic Network: Efficient Temporal Filtering for Video Grounding
Figure 4 for Unified Static and Dynamic Network: Efficient Temporal Filtering for Video Grounding
Viaarxiv icon

Hyper-3DG: Text-to-3D Gaussian Generation via Hypergraph

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Donglin Di, Jiahui Yang, Chaofan Luo, Zhou Xue, Wei Chen, Xun Yang, Yue Gao

Figure 1 for Hyper-3DG: Text-to-3D Gaussian Generation via Hypergraph
Figure 2 for Hyper-3DG: Text-to-3D Gaussian Generation via Hypergraph
Figure 3 for Hyper-3DG: Text-to-3D Gaussian Generation via Hypergraph
Figure 4 for Hyper-3DG: Text-to-3D Gaussian Generation via Hypergraph
Viaarxiv icon

Enhancing One-Shot Federated Learning Through Data and Ensemble Co-Boosting

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Rong Dai, Yonggang Zhang, Ang Li, Tongliang Liu, Xun Yang, Bo Han

Viaarxiv icon

Finding and Editing Multi-Modal Neurons in Pre-Trained Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 13, 2023
Haowen Pan, Yixin Cao, Xiaozhi Wang, Xun Yang

Figure 1 for Finding and Editing Multi-Modal Neurons in Pre-Trained Transformer
Figure 2 for Finding and Editing Multi-Modal Neurons in Pre-Trained Transformer
Figure 3 for Finding and Editing Multi-Modal Neurons in Pre-Trained Transformer
Figure 4 for Finding and Editing Multi-Modal Neurons in Pre-Trained Transformer
Viaarxiv icon

Unified Multi-modal Unsupervised Representation Learning for Skeleton-based Action Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2023
Shengkai Sun, Daizong Liu, Jianfeng Dong, Xiaoye Qu, Junyu Gao, Xun Yang, Xun Wang, Meng Wang

Figure 1 for Unified Multi-modal Unsupervised Representation Learning for Skeleton-based Action Understanding
Figure 2 for Unified Multi-modal Unsupervised Representation Learning for Skeleton-based Action Understanding
Figure 3 for Unified Multi-modal Unsupervised Representation Learning for Skeleton-based Action Understanding
Figure 4 for Unified Multi-modal Unsupervised Representation Learning for Skeleton-based Action Understanding
Viaarxiv icon

InstanT: Semi-supervised Learning with Instance-dependent Thresholds

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Muyang Li, Runze Wu, Haoyu Liu, Jun Yu, Xun Yang, Bo Han, Tongliang Liu

Figure 1 for InstanT: Semi-supervised Learning with Instance-dependent Thresholds
Figure 2 for InstanT: Semi-supervised Learning with Instance-dependent Thresholds
Figure 3 for InstanT: Semi-supervised Learning with Instance-dependent Thresholds
Figure 4 for InstanT: Semi-supervised Learning with Instance-dependent Thresholds
Viaarxiv icon

Exploring Sparse Spatial Relation in Graph Inference for Text-Based VQA

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Sheng Zhou, Dan Guo, Jia Li, Xun Yang, Meng Wang

Figure 1 for Exploring Sparse Spatial Relation in Graph Inference for Text-Based VQA
Figure 2 for Exploring Sparse Spatial Relation in Graph Inference for Text-Based VQA
Figure 3 for Exploring Sparse Spatial Relation in Graph Inference for Text-Based VQA
Figure 4 for Exploring Sparse Spatial Relation in Graph Inference for Text-Based VQA
Viaarxiv icon

Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Wei Ji, Li Li, Hao Fei, Xiangyan Liu, Xun Yang, Juncheng Li, Roger Zimmermann

Figure 1 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 2 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 3 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Figure 4 for Towards Complex-query Referring Image Segmentation: A Novel Benchmark
Viaarxiv icon