Alert button
Picture for Chao Du

Chao Du

Alert button

Graph Diffusion Policy Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Yijing Liu, Chao Du, Tianyu Pang, Chongxuan Li, Wei Chen, Min Lin

Viaarxiv icon

Your Large Language Model is Secretly a Fairness Proponent and You Should Prompt it Like One

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Tianlin Li, Xiaoyu Zhang, Chao Du, Tianyu Pang, Qian Liu, Qing Guo, Chao Shen, Yang Liu

Viaarxiv icon

Purifying Large Language Models by Ensembling a Small Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Tianlin Li, Qian Liu, Tianyu Pang, Chao Du, Qing Guo, Yang Liu, Min Lin

Viaarxiv icon

Test-Time Backdoor Attacks on Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Dong Lu, Tianyu Pang, Chao Du, Qian Liu, Xianjun Yang, Min Lin

Viaarxiv icon

Agent Smith: A Single Image Can Jailbreak One Million Multimodal LLM Agents Exponentially Fast

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2024
Xiangming Gu, Xiaosen Zheng, Tianyu Pang, Chao Du, Qian Liu, Ye Wang, Jing Jiang, Min Lin

Viaarxiv icon

Weak-to-Strong Jailbreaking on Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Xuandong Zhao, Xianjun Yang, Tianyu Pang, Chao Du, Lei Li, Yu-Xiang Wang, William Yang Wang

Viaarxiv icon

Locality Sensitive Sparse Encoding for Learning World Models Online

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2024
Zichen Liu, Chao Du, Wee Sun Lee, Min Lin

Viaarxiv icon

Benchmarking Large Multimodal Models against Common Corruptions

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Jiawei Zhang, Tianyu Pang, Chao Du, Yi Ren, Bo Li, Min Lin

Viaarxiv icon

Contrastive Learning with Negative Sampling Correction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Lu Wang, Chao Du, Pu Zhao, Chuan Luo, Zhangchi Zhu, Bo Qiao, Wei Zhang, Qingwei Lin, Saravan Rajmohan, Dongmei Zhang, Qi Zhang

Viaarxiv icon