Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yao Xu

The QXS-SAROPT Dataset for Deep Learning in SAR-Optical Data Fusion


Mar 15, 2021
Meiyu Huang, Yao Xu, Lixin Qian, Weili Shi, Yaqin Zhang, Wei Bao, Nan Wang, Xuejiao Liu, Xueshuang Xiang


  Access Paper or Ask Questions

Boosting ship detection in SAR images with complementary pretraining techniques


Mar 15, 2021
Wei Bao, Meiyu Huang, Yaqin Zhang, Yao Xu, Xuejiao Liu, Xueshuang Xiang


  Access Paper or Ask Questions

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba


Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

* 9 pages, 3 figures. Submitted to KDD 2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Training few-shot classification via the perspective of minibatch and pretraining


Apr 10, 2020
Meiyu Huang, Xueshuang Xiang, Yao Xu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.00676 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Towards GANs' Approximation Ability


Apr 10, 2020
Xuejiao Liu, Yao Xu, Xueshuang Xiang


  Access Paper or Ask Questions

Task-Driven Common Representation Learning via Bridge Neural Network


Jun 26, 2019
Yao Xu, Xueshuang Xiang, Meiyu Huang

* To appear in AAAI-19 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions