Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Entity-Graph Enhanced Cross-Modal Pretraining for Instance-level Product RetrievalXiao Dong , Xunlin Zhan , Yunchao Wei , Xiaoyong Wei , Yaowei Wang , Minlong Lu , Xiaochun Cao , Xiaodan Liang


   Access Paper or Ask Questions

Cross-modal Clinical Graph Transformer for Ophthalmic Report GenerationMingjie Li , Wenjia Cai , Karin Verspoor , Shirui Pan , Xiaodan Liang , Xiaojun Chang

* CVPR 2022 (Poster) 

   Access Paper or Ask Questions

ADAPT: Vision-Language Navigation with Modality-Aligned Action PromptsBingqian Lin , Yi Zhu , Zicong Chen , Xiwen Liang , Jianzhuang Liu , Xiaodan Liang

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Benchmarking the Robustness of LiDAR-Camera Fusion for 3D Object DetectionKaicheng Yu , Tang Tao , Hongwei Xie , Zhiwei Lin , Zhongwei Wu , Zhongyu Xia , Tingting Liang , Haiyang Sun , Jiong Deng , Dayang Hao , Yongtao Wang , Xiaodan Liang , Bing Wang

* Technical report. The first three authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

ZeroGen$^+$: Self-Guided High-Quality Data Generation in Efficient Zero-Shot LearningJiahui Gao , Renjie Pi , Yong Lin , Hang Xu , Jiacheng Ye , Zhiyong Wu , Xiaodan Liang , Zhenguo Li , Lingpeng Kong

* 9 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation via the Target-aware TransformerSihao Lin , Hongwei Xie , Bing Wang , Kaicheng Yu , Xiaojun Chang , Xiaodan Liang , Gang Wang

* CVPR2022(Oral) 

   Access Paper or Ask Questions

LogicSolver: Towards Interpretable Math Word Problem Solving with Logical Prompt-enhanced LearningZhicheng Yang , Jinghui Qin , Jiaqi Chen , Liang Lin , Xiaodan Liang


   Access Paper or Ask Questions

Unbiased Math Word Problems Benchmark for Mitigating Solving BiasZhicheng Yang , Jinghui Qin , Jiaqi Chen , Xiaodan Liang


   Access Paper or Ask Questions

Continual Object Detection via Prototypical Task Correlation Guided Gating MechanismBinbin Yang , Xinchi Deng , Han Shi , Changlin Li , Gengwei Zhang , Hang Xu , Shen Zhao , Liang Lin , Xiaodan Liang


   Access Paper or Ask Questions

"My nose is running.""Are you also coughing?": Building A Medical Diagnosis Agent with Interpretable Inquiry LogicsWenge Liu , Yi Cheng , Hao Wang , Jianheng Tang , Yafei Liu , Ruihui Zhao , Wenjie Li , Yefeng Zheng , Xiaodan Liang

* Accepted by IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>