Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

NLIP: Noise-robust Language-Image Pre-training


Jan 04, 2023
Runhui Huang, Yanxin Long, Jianhua Han, Hang Xu, Xiwen Liang, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

Add code

* AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniGeo: Unifying Geometry Logical Reasoning via Reformulating Mathematical Expression


Dec 06, 2022
Jiaqi Chen, Tong Li, Jinghui Qin, Pan Lu, Liang Lin, Chongyu Chen, Xiaodan Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CoupAlign: Coupling Word-Pixel with Sentence-Mask Alignments for Referring Image Segmentation


Dec 04, 2022
Zicheng Zhang, Yi Zhu, Jianzhuang Liu, Xiaodan Liang, Wei Ke

Add code

* accept to NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

3D-TOGO: Towards Text-Guided Cross-Category 3D Object Generation


Dec 02, 2022
Zutao Jiang, Guangsong Lu, Xiaodan Liang, Jihua Zhu, Wei Zhang, Xiaojun Chang, Hang Xu

Add code

* AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Hard-pose Virtual Try-on via 3D-aware Global Correspondence Learning


Nov 25, 2022
Zaiyu Huang, Hanhui Li, Zhenyu Xie, Michael Kampffmeyer, Qingling Cai, Xiaodan Liang

Add code

* 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Structure-Preserving 3D Garment Modeling with Neural Sewing Machines


Nov 12, 2022
Xipeng Chen, Guangrun Wang, Dizhong Zhu, Xiaodan Liang, Philip H. S. Torr, Liang Lin

Add code

* NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

P$^3$OVD: Fine-grained Visual-Text Prompt-Driven Self-Training for Open-Vocabulary Object Detection


Nov 02, 2022
Yanxin Long, Jianhua Han, Runhui Huang, Xu Hang, Yi Zhu, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MetaLogic: Logical Reasoning Explanations with Fine-Grained Structure


Oct 22, 2022
Yinya Huang, Hongming Zhang, Ruixin Hong, Xiaodan Liang, Changshui Zhang, Dong Yu

Add code

* EMNLP 2022 
* To appear at the main conference of EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Self-Regularized Adversarial Views for Self-Supervised Vision Transformers


Oct 16, 2022
Tao Tang, Changlin Li, Guangrun Wang, Kaicheng Yu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>