Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GLEAN: Generative Latent Bank for Image Super-Resolution and Beyond


Jul 29, 2022
Kelvin C. K. Chan, Xiangyu Xu, Xintao Wang, Jinwei Gu, Chen Change Loy

Add code

* Accepted to TPAMI. Extension of our CVPR 2021 version: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021/html/Chan_GLEAN_Generative_Latent_Bank_for_Large-Factor_Image_Super-Resolution_CVPR_2021_paper.html?ref=https://githubhelp.com. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2012.00739 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FaceFormer: Scale-aware Blind Face Restoration with Transformers


Jul 20, 2022
Aijin Li, Gen Li, Lei Sun, Xintao Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking Alignment in Video Super-Resolution Transformers


Jul 18, 2022
Shuwei Shi, Jinjin Gu, Liangbin Xie, Xintao Wang, Yujiu Yang, Chao Dong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Language Models as Knowledge Embeddings


Jun 25, 2022
Xintao Wang, Qianyu He, Jiaqing Liang, Yanghua Xiao

Add code

* Accepted to IJCAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AnimeSR: Learning Real-World Super-Resolution Models for Animation Videos


Jun 21, 2022
Yanze Wu, Xintao Wang, Gen Li, Ying Shan

Add code

* Tech Report. Codes and a high-resolution version of this paper will be available at https://github.com/TencentARC/AnimeSR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NTIRE 2022 Challenge on High Dynamic Range Imaging: Methods and Results


May 25, 2022
Eduardo Pérez-Pellitero, Sibi Catley-Chandar, Richard Shaw, Aleš Leonardis, Radu Timofte, Zexin Zhang, Cen Liu, Yunbo Peng, Yue Lin, Gaocheng Yu, Jin Zhang, Zhe Ma, Hongbin Wang, Xiangyu Chen, Xintao Wang, Haiwei Wu, Lin Liu, Chao Dong, Jiantao Zhou, Qingsen Yan, Song Zhang, Weiye Chen, Yuhang Liu, Zhen Zhang, Yanning Zhang, Javen Qinfeng Shi, Dong Gong, Dan Zhu, Mengdi Sun, Guannan Chen, Yang Hu, Haowei Li, Baozhu Zou, Zhen Liu, Wenjie Lin, Ting Jiang, Chengzhi Jiang, Xinpeng Li, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Juan Marín-Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Chunyang Li, Long Bao, Gang He, Ziyao Xu, Li Xu, Gen Zhan, Ming Sun, Xing Wen, Junlin Li, Jinjing Li, Chenghua Li, Ruipeng Gang, Fangya Li, Chenming Liu, Shuang Feng, Fei Lei, Rui Liu, Junxiang Ruan, Tianhong Dai, Wei Li, Zhan Lu, Hengyan Liu, Peian Huang, Guangyu Ren, Yonglin Luo, Chang Liu, Qiang Tu, Fangya Li, Ruipeng Gang, Chenghua Li, Jinjing Li, Sai Ma, Chenming Liu, Yizhen Cao, Steven Tel, Barthelemy Heyrman, Dominique Ginhac, Chul Lee, Gahyeon Kim, Seonghyun Park, An Gia Vien, Truong Thanh Nhat Mai, Howoon Yoon, Tu Vo, Alexander Holston, Sheir Zaheer, Chan Y. Park

Add code

* Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2022 
* CVPR Workshops 2022. 15 pages, 21 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Accelerating the Training of Video Super-Resolution Models


May 17, 2022
Lijian Lin, Xintao Wang, Zhongang Qi, Ying Shan

Add code

* The code is available at https://github.com/TencentARC/Efficient-VSR-Training 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Activating More Pixels in Image Super-Resolution Transformer


May 16, 2022
Xiangyu Chen, Xintao Wang, Jiantao Zhou, Chao Dong

Add code

* https://github.com/chxy95/HAT 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VQFR: Blind Face Restoration with Vector-Quantized Dictionary and Parallel Decoder


May 13, 2022
Yuchao Gu, Xintao Wang, Liangbin Xie, Chao Dong, Gen Li, Ying Shan, Ming-Ming Cheng

Add code

* Project webpage is available at https://github.com/TencentARC/VQFR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RepSR: Training Efficient VGG-style Super-Resolution Networks with Structural Re-Parameterization and Batch Normalization


May 11, 2022
Xintao Wang, Chao Dong, Ying Shan

Add code

* Technical Report. Codes will be available at https://github.com/TencentARC/RepSR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>