Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
OpenHoldem: An Open Toolkit for Large-Scale Imperfect-Information Game Research

Dec 19, 2020
Kai Li, Hang Xu, Meng Zhang, Enmin Zhao, Zhe Wu, Junliang Xing, Kaiqi Huang


  Access Paper or Ask Questions

Ada-Segment: Automated Multi-loss Adaptation for Panoptic Segmentation

Dec 07, 2020
Gengwei Zhang, Yiming Gao, Hang Xu, Hao Zhang, Zhenguo Li, Xiaodan Liang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

VEGA: Towards an End-to-End Configurable AutoML Pipeline

Nov 05, 2020
Bochao Wang, Hang Xu, Jiajin Zhang, Chen Chen, Xiaozhi Fang, Ning Kang, Lanqing Hong, Wei Zhang, Yong Li, Zhicheng Liu, Zhenguo Li, Wenzhi Liu, Tong Zhang

* AutoML pipeline. Code is open-sourced at https://github.com/huawei-noah/vega 

  Access Paper or Ask Questions

Auto-Panoptic: Cooperative Multi-Component Architecture Search for Panoptic Segmentation

Oct 30, 2020
Yangxin Wu, Gengwei Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Liang Lin

* NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

Driver Anomaly Detection: A Dataset and Contrastive Learning Approach

Sep 30, 2020
Okan Köpüklü, Jiapeng Zheng, Hang Xu, Gerhard Rigoll


  Access Paper or Ask Questions

CurveLane-NAS: Unifying Lane-Sensitive Architecture Search and Adaptive Point Blending

Jul 23, 2020
Hang Xu, Shaoju Wang, Xinyue Cai, Wei Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search

Jul 22, 2020
Xin Chen, Yawen Duan, Zewei Chen, Hang Xu, Zihao Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li

* Published at ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

AABO: Adaptive Anchor Box Optimization for Object Detection via Bayesian Sub-sampling

Jul 18, 2020
Wenshuo Ma, Tingzhong Tian, Hang Xu, Yimin Huang, Zhenguo Li

* Accepted by ECCV 2020 (spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

JGR-P2O: Joint Graph Reasoning based Pixel-to-Offset Prediction Network for 3D Hand Pose Estimation from a Single Depth Image

Jul 10, 2020
Linpu Fang, Xingyan Liu, Li Liu, Hang Xu, Wenxiong Kang

* Accepted by ECCV2020 as a Spotlight paper 

  Access Paper or Ask Questions

ElixirNet: Relation-aware Network Architecture Adaptation for Medical Lesion Detection

Mar 03, 2020
Chenhan Jiang, Shaoju Wang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Nong Xiao

* 7 pages, 5 figure, AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

EHSOD: CAM-Guided End-to-end Hybrid-Supervised Object Detection with Cascade Refinement

Feb 18, 2020
Linpu Fang, Hang Xu, Zhili Liu, Sarah Parisot, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI20 

  Access Paper or Ask Questions

Universal-RCNN: Universal Object Detector via Transferable Graph R-CNN

Feb 18, 2020
Hang Xu, Linpu Fang, Xiaodan Liang, Wenxiong Kang, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI20 

  Access Paper or Ask Questions

SM-NAS: Structural-to-Modular Neural Architecture Search for Object Detection

Nov 30, 2019
Lewei Yao, Hang Xu, Wei Zhang, Xiaodan Liang, Zhenguo Li

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-objective Neural Architecture Search via Predictive Network Performance Optimization

Nov 21, 2019
Han Shi, Renjie Pi, Hang Xu, Zhenguo Li, James T. Kwok, Tong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results

Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

MANAS: Multi-Agent Neural Architecture Search

Sep 05, 2019
Fabio Maria Carlucci, Pedro M Esperança, Marco Singh, Victor Gabillon, Antoine Yang, Hang Xu, Zewei Chen, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Knowledge Routed Modules for Large-scale Object Detection

Oct 30, 2018
Chenhan Jiang, Hang Xu, Xiangdan Liang, Liang Lin

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions