Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Generative Negative Text Replay for Continual Vision-Language Pretraining


Oct 31, 2022
Shipeng Yan, Lanqing Hong, Hang Xu, Jianhua Han, Tinne Tuytelaars, Zhenguo Li, Xuming He

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DevNet: Self-supervised Monocular Depth Learning via Density Volume Construction


Sep 20, 2022
Kaichen Zhou, Lanqing Hong, Changhao Chen, Hang Xu, Chaoqiang Ye, Qingyong Hu, Zhenguo Li

* Accepted by European Conference on Computer Vision 2022 (ECCV2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DetCLIP: Dictionary-Enriched Visual-Concept Paralleled Pre-training for Open-world Detection


Sep 20, 2022
Lewei Yao, Jianhua Han, Youpeng Wen, Xiaodan Liang, Dan Xu, Wei Zhang, Zhenguo Li, Chunjing Xu, Hang Xu

* Accepted to NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Effective Adaptation in Multi-Task Co-Training for Unified Autonomous Driving


Sep 19, 2022
Xiwen Liang, Yangxin Wu, Jianhua Han, Hang Xu, Chunjing Xu, Xiaodan Liang

* Accepted at NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring Visual Interpretability for Contrastive Language-Image Pre-training


Sep 15, 2022
Yi Li, Hualiang Wang, Yiqun Duan, Hang Xu, Xiaomeng Li

* 15 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RCLane: Relay Chain Prediction for Lane Detection


Jul 19, 2022
Shenghua Xu, Xinyue Cai, Bin Zhao, Li Zhang, Hang Xu, Yanwei Fu, Xiangyang Xue

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Open-world Semantic Segmentation via Contrasting and Clustering Vision-Language Embedding


Jul 19, 2022
Quande Liu, Youpeng Wen, Jianhua Han, Chunjing Xu, Hang Xu, Xiaodan Liang

* Accepted to ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Softmax-free Linear Transformers


Jul 05, 2022
Jiachen Lu, Li Zhang, Junge Zhang, Xiatian Zhu, Hang Xu, Jianfeng Feng

* Extended journal version of NeurIPS conference submission arXiv:2110.11945 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Ego 3D Representation as Ray Tracing


Jun 08, 2022
Jiachen Lu, Zheyuan Zhou, Xiatian Zhu, Hang Xu, Li Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>