Alert button
Picture for Bingqian Lin

Bingqian Lin

Alert button

NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Bingqian Lin, Yunshuang Nie, Ziming Wei, Jiaqi Chen, Shikui Ma, Jianhua Han, Hang Xu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Figure 1 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 2 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 3 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 4 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Viaarxiv icon

Towards Deviation-Robust Agent Navigation via Perturbation-Aware Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Bingqian Lin, Yanxin Long, Yi Zhu, Fengda Zhu, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, Liang Lin

Figure 1 for Towards Deviation-Robust Agent Navigation via Perturbation-Aware Contrastive Learning
Figure 2 for Towards Deviation-Robust Agent Navigation via Perturbation-Aware Contrastive Learning
Figure 3 for Towards Deviation-Robust Agent Navigation via Perturbation-Aware Contrastive Learning
Figure 4 for Towards Deviation-Robust Agent Navigation via Perturbation-Aware Contrastive Learning
Viaarxiv icon

MapGPT: Map-Guided Prompting for Unified Vision-and-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 14, 2024
Jiaqi Chen, Bingqian Lin, Ran Xu, Zhenhua Chai, Xiaodan Liang, Kwan-Yee K. Wong

Viaarxiv icon

Towards Medical Artificial General Intelligence via Knowledge-Enhanced Multimodal Pretraining

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2023
Bingqian Lin, Zicong Chen, Mingjie Li, Haokun Lin, Hang Xu, Yi Zhu, Jianzhuang Liu, Wenjia Cai, Lei Yang, Shen Zhao, Chenfei Wu, Ling Chen, Xiaojun Chang, Yi Yang, Lei Xing, Xiaodan Liang

Figure 1 for Towards Medical Artificial General Intelligence via Knowledge-Enhanced Multimodal Pretraining
Figure 2 for Towards Medical Artificial General Intelligence via Knowledge-Enhanced Multimodal Pretraining
Figure 3 for Towards Medical Artificial General Intelligence via Knowledge-Enhanced Multimodal Pretraining
Figure 4 for Towards Medical Artificial General Intelligence via Knowledge-Enhanced Multimodal Pretraining
Viaarxiv icon

Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-ray Report Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2023
Mingjie Li, Bingqian Lin, Zicong Chen, Haokun Lin, Xiaodan Liang, Xiaojun Chang

Figure 1 for Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-ray Report Generation
Figure 2 for Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-ray Report Generation
Figure 3 for Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-ray Report Generation
Figure 4 for Dynamic Graph Enhanced Contrastive Learning for Chest X-ray Report Generation
Viaarxiv icon

Actional Atomic-Concept Learning for Demystifying Vision-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2023
Bingqian Lin, Yi Zhu, Xiaodan Liang, Liang Lin, Jianzhuang Liu

Figure 1 for Actional Atomic-Concept Learning for Demystifying Vision-Language Navigation
Figure 2 for Actional Atomic-Concept Learning for Demystifying Vision-Language Navigation
Figure 3 for Actional Atomic-Concept Learning for Demystifying Vision-Language Navigation
Figure 4 for Actional Atomic-Concept Learning for Demystifying Vision-Language Navigation
Viaarxiv icon

ADAPT: Vision-Language Navigation with Modality-Aligned Action Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2022
Bingqian Lin, Yi Zhu, Zicong Chen, Xiwen Liang, Jianzhuang Liu, Xiaodan Liang

Figure 1 for ADAPT: Vision-Language Navigation with Modality-Aligned Action Prompts
Figure 2 for ADAPT: Vision-Language Navigation with Modality-Aligned Action Prompts
Figure 3 for ADAPT: Vision-Language Navigation with Modality-Aligned Action Prompts
Figure 4 for ADAPT: Vision-Language Navigation with Modality-Aligned Action Prompts
Viaarxiv icon

Contrastive Instruction-Trajectory Learning for Vision-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2021
Xiwen Liang, Fengda Zhu, Yi Zhu, Bingqian Lin, Bing Wang, Xiaodan Liang

Figure 1 for Contrastive Instruction-Trajectory Learning for Vision-Language Navigation
Figure 2 for Contrastive Instruction-Trajectory Learning for Vision-Language Navigation
Figure 3 for Contrastive Instruction-Trajectory Learning for Vision-Language Navigation
Figure 4 for Contrastive Instruction-Trajectory Learning for Vision-Language Navigation
Viaarxiv icon

Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 23, 2021
Bingqian Lin, Yi Zhu, Yanxin Long, Xiaodan Liang, Qixiang Ye, Liang Lin

Figure 1 for Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Figure 2 for Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Figure 3 for Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Figure 4 for Adversarial Reinforced Instruction Attacker for Robust Vision-Language Navigation
Viaarxiv icon

Vision-Dialog Navigation by Exploring Cross-modal Memory

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2020
Yi Zhu, Fengda Zhu, Zhaohuan Zhan, Bingqian Lin, Jianbin Jiao, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Figure 1 for Vision-Dialog Navigation by Exploring Cross-modal Memory
Figure 2 for Vision-Dialog Navigation by Exploring Cross-modal Memory
Figure 3 for Vision-Dialog Navigation by Exploring Cross-modal Memory
Figure 4 for Vision-Dialog Navigation by Exploring Cross-modal Memory
Viaarxiv icon