Alert button
Picture for Jianhua Han

Jianhua Han

Alert button

DetCLIPv3: Towards Versatile Generative Open-vocabulary Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 14, 2024
Lewei Yao, Renjie Pi, Jianhua Han, Xiaodan Liang, Hang Xu, Wei Zhang, Zhenguo Li, Dan Xu

Viaarxiv icon

LayerDiff: Exploring Text-guided Multi-layered Composable Image Synthesis via Layer-Collaborative Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Runhui Huang, Kaixin Cai, Jianhua Han, Xiaodan Liang, Renjing Pei, Guansong Lu, Songcen Xu, Wei Zhang, Hang Xu

Figure 1 for LayerDiff: Exploring Text-guided Multi-layered Composable Image Synthesis via Layer-Collaborative Diffusion Model
Figure 2 for LayerDiff: Exploring Text-guided Multi-layered Composable Image Synthesis via Layer-Collaborative Diffusion Model
Figure 3 for LayerDiff: Exploring Text-guided Multi-layered Composable Image Synthesis via Layer-Collaborative Diffusion Model
Figure 4 for LayerDiff: Exploring Text-guided Multi-layered Composable Image Synthesis via Layer-Collaborative Diffusion Model
Viaarxiv icon

NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Bingqian Lin, Yunshuang Nie, Ziming Wei, Jiaqi Chen, Shikui Ma, Jianhua Han, Hang Xu, Xiaojun Chang, Xiaodan Liang

Figure 1 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 2 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 3 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Figure 4 for NavCoT: Boosting LLM-Based Vision-and-Language Navigation via Learning Disentangled Reasoning
Viaarxiv icon

From Summary to Action: Enhancing Large Language Models for Complex Tasks with Open World APIs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Yulong Liu, Yunlong Yuan, Chunwei Wang, Jianhua Han, Yongqiang Ma, Li Zhang, Nanning Zheng, Hang Xu

Viaarxiv icon

Task-customized Masked AutoEncoder via Mixture of Cluster-conditional Experts

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Zhili Liu, Kai Chen, Jianhua Han, Lanqing Hong, Hang Xu, Zhenguo Li, James T. Kwok

Viaarxiv icon

PanGu-Draw: Advancing Resource-Efficient Text-to-Image Synthesis with Time-Decoupled Training and Reusable Coop-Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Guansong Lu, Yuanfan Guo, Jianhua Han, Minzhe Niu, Yihan Zeng, Songcen Xu, Zeyi Huang, Zhao Zhong, Wei Zhang, Hang Xu

Viaarxiv icon

G-LLaVA: Solving Geometric Problem with Multi-Modal Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Jiahui Gao, Renjie Pi, Jipeng Zhang, Jiacheng Ye, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Lanqing Hong, Jianhua Han, Hang Xu, Zhenguo Li, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

Reason2Drive: Towards Interpretable and Chain-based Reasoning for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Ming Nie, Renyuan Peng, Chunwei Wang, Xinyue Cai, Jianhua Han, Hang Xu, Li Zhang

Viaarxiv icon

Gaining Wisdom from Setbacks: Aligning Large Language Models via Mistake Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Kai Chen, Chunwei Wang, Kuo Yang, Jianhua Han, Lanqing Hong, Fei Mi, Hang Xu, Zhengying Liu, Wenyong Huang, Zhenguo Li, Dit-Yan Yeung, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Figure 1 for Gaining Wisdom from Setbacks: Aligning Large Language Models via Mistake Analysis
Figure 2 for Gaining Wisdom from Setbacks: Aligning Large Language Models via Mistake Analysis
Figure 3 for Gaining Wisdom from Setbacks: Aligning Large Language Models via Mistake Analysis
Figure 4 for Gaining Wisdom from Setbacks: Aligning Large Language Models via Mistake Analysis
Viaarxiv icon

Geom-Erasing: Geometry-Driven Removal of Implicit Concept in Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 13, 2023
Zhili Liu, Kai Chen, Yifan Zhang, Jianhua Han, Lanqing Hong, Hang Xu, Zhenguo Li, Dit-Yan Yeung, James Kwok

Figure 1 for Geom-Erasing: Geometry-Driven Removal of Implicit Concept in Diffusion Models
Figure 2 for Geom-Erasing: Geometry-Driven Removal of Implicit Concept in Diffusion Models
Figure 3 for Geom-Erasing: Geometry-Driven Removal of Implicit Concept in Diffusion Models
Figure 4 for Geom-Erasing: Geometry-Driven Removal of Implicit Concept in Diffusion Models
Viaarxiv icon