Alert button
Picture for Liang Ma

Liang Ma

Alert button

GarchingSim: An Autonomous Driving Simulator with Photorealistic Scenes and Minimalist Workflow

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Liguo Zhou, Yinglei Song, Yichao Gao, Zhou Yu, Michael Sodamin, Hongshen Liu, Liang Ma, Lian Liu, Hao Liu, Yang Liu, Haichuan Li, Guang Chen, Alois Knoll

Viaarxiv icon

Versatile Medical Image Segmentation Learned from Multi-Source Datasets via Model Self-Disambiguation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Xiaoyang Chen, Hao Zheng, Yuemeng Li, Yuncong Ma, Liang Ma, Hongming Li, Yong Fan

Viaarxiv icon

MO-VLN: A Multi-Task Benchmark for Open-set Zero-Shot Vision-and-Language Navigation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2023
Xiwen Liang, Liang Ma, Shanshan Guo, Jianhua Han, Hang Xu, Shikui Ma, Xiaodan Liang

Figure 1 for MO-VLN: A Multi-Task Benchmark for Open-set Zero-Shot Vision-and-Language Navigation
Figure 2 for MO-VLN: A Multi-Task Benchmark for Open-set Zero-Shot Vision-and-Language Navigation
Figure 3 for MO-VLN: A Multi-Task Benchmark for Open-set Zero-Shot Vision-and-Language Navigation
Figure 4 for MO-VLN: A Multi-Task Benchmark for Open-set Zero-Shot Vision-and-Language Navigation
Viaarxiv icon

Multistatic Integrated Sensing and Communication System in Cellular Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Zixiang Han, Lincong Han, Xiaozhou Zhang, Yajuan Wang, Liang Ma, Mengting Lou, Jing Jin, Guangyi Liu

Figure 1 for Multistatic Integrated Sensing and Communication System in Cellular Networks
Figure 2 for Multistatic Integrated Sensing and Communication System in Cellular Networks
Figure 3 for Multistatic Integrated Sensing and Communication System in Cellular Networks
Figure 4 for Multistatic Integrated Sensing and Communication System in Cellular Networks
Viaarxiv icon

BUMP: A Benchmark of Unfaithful Minimal Pairs for Meta-Evaluation of Faithfulness Metrics

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Liang Ma, Shuyang Cao, Robert L. Logan IV, Di Lu, Shihao Ran, Ke Zhang, Joel Tetreault, Aoife Cahill, Alejandro Jaimes

Figure 1 for BUMP: A Benchmark of Unfaithful Minimal Pairs for Meta-Evaluation of Faithfulness Metrics
Figure 2 for BUMP: A Benchmark of Unfaithful Minimal Pairs for Meta-Evaluation of Faithfulness Metrics
Figure 3 for BUMP: A Benchmark of Unfaithful Minimal Pairs for Meta-Evaluation of Faithfulness Metrics
Figure 4 for BUMP: A Benchmark of Unfaithful Minimal Pairs for Meta-Evaluation of Faithfulness Metrics
Viaarxiv icon

5G PRS-Based Sensing: A Sensing Reference Signal Approach for Joint Sensing and Communication System

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Zhiqing Wei, Yuan Wang, Liang Ma, Shaoshi Yang, Zhiyong Feng, Chengkang Pan, Qixun Zhang, Yajuan Wang, Huici Wu, Ping Zhang

Figure 1 for 5G PRS-Based Sensing: A Sensing Reference Signal Approach for Joint Sensing and Communication System
Figure 2 for 5G PRS-Based Sensing: A Sensing Reference Signal Approach for Joint Sensing and Communication System
Figure 3 for 5G PRS-Based Sensing: A Sensing Reference Signal Approach for Joint Sensing and Communication System
Figure 4 for 5G PRS-Based Sensing: A Sensing Reference Signal Approach for Joint Sensing and Communication System
Viaarxiv icon

2nd Place Solution for ICCV 2021 VIPriors Image Classification Challenge: An Attract-and-Repulse Learning Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 13, 2022
Yilu Guo, Shicai Yang, Weijie Chen, Liang Ma, Di Xie, Shiliang Pu

Figure 1 for 2nd Place Solution for ICCV 2021 VIPriors Image Classification Challenge: An Attract-and-Repulse Learning Approach
Figure 2 for 2nd Place Solution for ICCV 2021 VIPriors Image Classification Challenge: An Attract-and-Repulse Learning Approach
Figure 3 for 2nd Place Solution for ICCV 2021 VIPriors Image Classification Challenge: An Attract-and-Repulse Learning Approach
Figure 4 for 2nd Place Solution for ICCV 2021 VIPriors Image Classification Challenge: An Attract-and-Repulse Learning Approach
Viaarxiv icon

Self-distilled Knowledge Delegator for Exemplar-free Class Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2022
Fanfan Ye, Liang Ma, Qiaoyong Zhong, Di Xie, Shiliang Pu

Figure 1 for Self-distilled Knowledge Delegator for Exemplar-free Class Incremental Learning
Figure 2 for Self-distilled Knowledge Delegator for Exemplar-free Class Incremental Learning
Figure 3 for Self-distilled Knowledge Delegator for Exemplar-free Class Incremental Learning
Figure 4 for Self-distilled Knowledge Delegator for Exemplar-free Class Incremental Learning
Viaarxiv icon

Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2022
Da-Wei Zhou, Fu-Yun Wang, Han-Jia Ye, Liang Ma, Shiliang Pu, De-Chuan Zhan

Figure 1 for Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 2 for Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 3 for Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 4 for Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning
Viaarxiv icon

Deep Transfer Learning with Graph Neural Network for Sensor-Based Human Activity Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2022
Yan Yan, Tianzheng Liao, Jinjin Zhao, Jiahong Wang, Liang Ma, Wei Lv, Jing Xiong, Lei Wang

Figure 1 for Deep Transfer Learning with Graph Neural Network for Sensor-Based Human Activity Recognition
Figure 2 for Deep Transfer Learning with Graph Neural Network for Sensor-Based Human Activity Recognition
Figure 3 for Deep Transfer Learning with Graph Neural Network for Sensor-Based Human Activity Recognition
Figure 4 for Deep Transfer Learning with Graph Neural Network for Sensor-Based Human Activity Recognition
Viaarxiv icon