Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Autonomous Platoon Control with Integrated Deep Reinforcement Learning and Dynamic ProgrammingTong Liu , Lei Lei , Kan Zheng , Kuan Zhang


   Access Paper or Ask Questions

On Calibration of Graph Neural Networks for Node ClassificationTong Liu , Yushan Liu , Marcel Hildebrandt , Mitchell Joblin , Hang Li , Volker Tresp

* Accepted by IJCNN 2022 (IEEE WCCI 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

Adaptive Pseudo-Siamese Policy Network for Temporal Knowledge PredictionPengpeng Shao , Tong Liu , Feihu Che , Dawei Zhang , Jianhua Tao


   Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning Aided Platoon Control Relying on V2X InformationLei Lei , Tong Liu , Kan Zheng , Lajos Hanzo


   Access Paper or Ask Questions

Defending Against Adversarial Attack in ECG Classification with Adversarial Distillation TrainingJiahao Shao , Shijia Geng , Zhaoji Fu , Weilun Xu , Tong Liu , Shenda Hong


   Access Paper or Ask Questions

On the evaluation of (meta-)solver approachesRoberto Amadini , Maurizio Gabbrielli , Tong Liu , Jacopo Mauro


   Access Paper or Ask Questions

Training a Bidirectional GAN-based One-Class Classifier for Network Intrusion DetectionWen Xu , Julian Jang-Jaccard , Tong Liu , Fariza Sabrina

* 15 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

From Known to Unknown: Knowledge-guided Transformer for Time-Series Sales Forecasting in AlibabaXinyuan Qi , Kai Hou , Tong Liu , Zhongzhong Yu , Sihao Hu , Wenwu Ou

* 8 pages, 7 figure 

   Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Element Identification in Complaint Text of Internet FraudTong Liu , Siyuan Wang , Jingchao Fu , Lei Chen , Zhongyu Wei , Yaqi Liu , Heng Ye , Liaosa Xu , Weiqiang Wan , Xuanjing Huang

* 5 pages, 5 figures, 3 tables accepted as a short paper to CIKM 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Graph Contrastive LearningPengpeng Shao , Tong Liu , Dawei Zhang , Jianhua Tao , Feihu Che , Guohua Yang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>