Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Baoxing Huai

SingGAN: Generative Adversarial Network For High-Fidelity Singing Voice Generation


Oct 14, 2021
Feiyang Chen, Rongjie Huang, Chenye Cui, Yi Ren, Jinglin Liu, Zhou Zhao, Nicholas Yuan, Baoxing Huai

* vocoder, generative adversarial network, singing voice synthesis 

  Access Paper or Ask Questions

An In-depth Study on Internal Structure of Chinese Words


Jun 01, 2021
Chen Gong, Saihao Huang, Houquan Zhou, Zhenghua Li, Min Zhang, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Drug Package Recommendation via Interaction-aware Graph Induction


Feb 06, 2021
Zhi Zheng, Chao Wang, Tong Xu, Dazhong Shen, Penggang Qin, Baoxing Huai, Tongzhu Liu, Enhong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Read, Retrospect, Select: An MRC Framework to Short Text Entity Linking


Jan 07, 2021
Yingjie Gu, Xiaoye Qu, Zhefeng Wang, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan, Xiaolin Gui

* Accepted at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Aware Multi-Branch Relation Networks for Spatio-Temporal Video Grounding


Aug 22, 2020
Zhu Zhang, Zhou Zhao, Zhijie Lin, Baoxing Huai, Nicholas Jing Yuan

* Accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FastLR: Non-Autoregressive Lipreading Model with Integrate-and-Fire


Aug 07, 2020
Jinglin Liu, Yi Ren, Zhou Zhao, Chen Zhang, Baoxing Huai, Jing Yuan

* Accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions