Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zilong Huang

Shuffle Transformer with Feature Alignment for Video Face Parsing


Jun 16, 2021
Rui Zhang, Yang Han, Zilong Huang, Pei Cheng, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer


Jun 07, 2021
Zilong Huang, Youcheng Ben, Guozhong Luo, Pei Cheng, Gang Yu, Bin Fu


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

Half-Real Half-Fake Distillation for Class-Incremental Semantic Segmentation


Apr 02, 2021
Zilong Huang, Wentian Hao, Xinggang Wang, Mingyuan Tao, Jianqiang Huang, Wenyu Liu, Xian-Sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Human De-occlusion: Invisible Perception and Recovery for Humans


Mar 22, 2021
Qiang Zhou, Shiyin Wang, Yitong Wang, Zilong Huang, Xinggang Wang

* 11 pages, 6 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Deep Image Matting


Sep 14, 2020
Haichao Yu, Ning Xu, Zilong Huang, Yuqian Zhou, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning-Based Automated Image Segmentation for Concrete Petrographic Analysis


May 28, 2020
Yu Song, Zilong Huang, Chuanyue Shen, Humphrey Shi, David A Lange

* Accepted as a journal publication by Cement & Concrete Research 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results


Apr 23, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Kai Wang, Jennifer Hobbs, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Ivan Dozier, Wyatt Dozier, Karen Ghandilyan, David Wilson, Hyunseong Park, Junhee Kim, Sungho Kim, Qinghui Liu, Michael C. Kampffmeyer, Robert Jenssen, Arnt B. Salberg, Alexandre Barbosa, Rodrigo Trevisan, Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yin Wang, Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Prasad Dutande, Bhakti Baheti, Sanjay Talbar, Jianyu Tang

* CVPR 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

AlignSeg: Feature-Aligned Segmentation Networks


Feb 24, 2020
Zilong Huang, Yunchao Wei, Xinggang Wang, Honghui Shi, Wenyu Liu, Thomas S. Huang

* In Submission 

  Access Paper or Ask Questions

Agriculture-Vision: A Large Aerial Image Database for Agricultural Pattern Analysis


Jan 05, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Hrant Khachatrian, Hovnatan Karapetyan, Ivan Dozier, Greg Rose, David Wilson, Adrian Tudor, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi


  Access Paper or Ask Questions

SPGNet: Semantic Prediction Guidance for Scene Parsing


Aug 26, 2019
Bowen Cheng, Liang-Chieh Chen, Yunchao Wei, Yukun Zhu, Zilong Huang, Jinjun Xiong, Thomas Huang, Wen-Mei Hwu, Honghui Shi

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Proposal, Tracking and Segmentation (PTS): A Cascaded Network for Video Object Segmentation


Jul 04, 2019
Qiang Zhou, Zilong Huang, Lichao Huang, Yongchao Gong, Han Shen, Chang Huang, Wenyu Liu, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

CCNet: Criss-Cross Attention for Semantic Segmentation


Nov 28, 2018
Zilong Huang, Xinggang Wang, Lichao Huang, Chang Huang, Yunchao Wei, Wenyu Liu

* Code is publicly available at: https://github.com/speedinghzl/CCNet 

  Access Paper or Ask Questions

Devil in the Details: Towards Accurate Single and Multiple Human Parsing


Sep 17, 2018
Ting Liu, Tao Ruan, Zilong Huang, Yunchao Wei, Shikui Wei, Yao Zhao, Thomas Huang


  Access Paper or Ask Questions

Point Linking Network for Object Detection


Jun 13, 2017
Xinggang Wang, Kaibing Chen, Zilong Huang, Cong Yao, Wenyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Patch Learning for Weakly Supervised Object Classification and Discovery


May 06, 2017
Peng Tang, Xinggang Wang, Zilong Huang, Xiang Bai, Wenyu Liu

* Accepted by Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions