Alert button
Picture for Jiashi Feng

Jiashi Feng

Alert button

Magic-Boost: Boost 3D Generation with Mutli-View Conditioned Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Fan Yang, Jianfeng Zhang, Yichun Shi, Bowen Chen, Chenxu Zhang, Huichao Zhang, Xiaofeng Yang, Jiashi Feng, Guosheng Lin

Viaarxiv icon

Magic-Me: Identity-Specific Video Customized Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Ze Ma, Daquan Zhou, Chun-Hsiao Yeh, Xue-She Wang, Xiuyu Li, Huanrui Yang, Zhen Dong, Kurt Keutzer, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

Depth Anything: Unleashing the Power of Large-Scale Unlabeled Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, Hengshuang Zhao

Viaarxiv icon

MagicVideo-V2: Multi-Stage High-Aesthetic Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Weimin Wang, Jiawei Liu, Zhijie Lin, Jiangqiao Yan, Shuo Chen, Chetwin Low, Tuyen Hoang, Jie Wu, Jun Hao Liew, Hanshu Yan, Daquan Zhou, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

Harnessing Diffusion Models for Visual Perception with Meta Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Qiang Wan, Zilong Huang, Bingyi Kang, Jiashi Feng, Li Zhang

Viaarxiv icon

Video Recognition in Portrait Mode

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Mingfei Han, Linjie Yang, Xiaojie Jin, Jiashi Feng, Xiaojun Chang, Heng Wang

Viaarxiv icon

DREAM-Talk: Diffusion-based Realistic Emotional Audio-driven Method for Single Image Talking Face Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Chenxu Zhang, Chao Wang, Jianfeng Zhang, Hongyi Xu, Guoxian Song, You Xie, Linjie Luo, Yapeng Tian, Xiaohu Guo, Jiashi Feng

Viaarxiv icon

Towards Accurate Guided Diffusion Sampling through Symplectic Adjoint Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Jiachun Pan, Hanshu Yan, Jun Hao Liew, Jiashi Feng, Vincent Y. F. Tan

Viaarxiv icon

Vista-LLaMA: Reliable Video Narrator via Equal Distance to Visual Tokens

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Fan Ma, Xiaojie Jin, Heng Wang, Yuchen Xian, Jiashi Feng, Yi Yang

Viaarxiv icon

PixelLM: Pixel Reasoning with Large Multimodal Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Zhongwei Ren, Zhicheng Huang, Yunchao Wei, Yao Zhao, Dongmei Fu, Jiashi Feng, Xiaojie Jin

Viaarxiv icon