Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ManiCLIP: Multi-Attribute Face Manipulation from Text


Oct 02, 2022
Hao Wang, Guosheng Lin, Ana García del Molino, Anran Wang, Zehuan Yuan, Chunyan Miao, Jiashi Feng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Dynamic Spatio-Temporal Specialization Learning for Fine-Grained Action Recognition


Sep 03, 2022
Tianjiao Li, Lin Geng Foo, Qiuhong Ke, Hossein Rahmani, Anran Wang, Jinghua Wang, Jun Liu

Add code

* Accepted to ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Hybrid Neural Networks for On-device Directional Hearing


Dec 11, 2021
Anran Wang, Maruchi Kim, Hao Zhang, Shyamnath Gollakota

Add code

* AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Token Labeling: Training a 85.4% Top-1 Accuracy Vision Transformer with 56M Parameters on ImageNet


Apr 23, 2021
Zihang Jiang, Qibin Hou, Li Yuan, Daquan Zhou, Xiaojie Jin, Anran Wang, Jiashi Feng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Holistic Multi-modal Memory Network for Movie Question Answering


Nov 12, 2018
Anran Wang, Anh Tuan Luu, Chuan-Sheng Foo, Hongyuan Zhu, Yi Tay, Vijay Chandrasekhar

Add code


   Access Paper or Ask Questions