Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ruiyi Zhang

Graphine: A Dataset for Graph-aware Terminology Definition Generation


Sep 09, 2021
Zequn Liu, Shukai Wang, Yiyang Gu, Ruiyi Zhang, Ming Zhang, Sheng Wang

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Zero-shot Voice Style Transfer via Disentangled Representation Learning


Mar 17, 2021
Siyang Yuan, Pengyu Cheng, Ruiyi Zhang, Weituo Hao, Zhe Gan, Lawrence Carin

* To appear in ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning for Flexibility Design Problems


Jan 18, 2021
Yehua Wei, Lei Zhang, Ruiyi Zhang, Shijing Si, Hao Zhang, Lawrence Carin


  Access Paper or Ask Questions

SDA: Improving Text Generation with Self Data Augmentation


Jan 02, 2021
Ping Yu, Ruiyi Zhang, Yang Zhao, Yizhe Zhang, Chunyuan Li, Changyou Chen


  Access Paper or Ask Questions

Improving Text Generation with Student-Forcing Optimal Transport


Oct 12, 2020
Guoyin Wang, Chunyuan Li, Jianqiao Li, Hao Fu, Yuh-Chen Lin, Liqun Chen, Yizhe Zhang, Chenyang Tao, Ruiyi Zhang, Wenlin Wang, Dinghan Shen, Qian Yang, Lawrence Carin

* To appear at EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Repulsive Attention: Rethinking Multi-head Attention as Bayesian Inference


Sep 20, 2020
Bang An, Jie Lyu, Zhenyi Wang, Chunyuan Li, Changwei Hu, Fei Tan, Ruiyi Zhang, Yifan Hu, Changyou Chen

* accepted by EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Abstractive Dialogue Summarization for Tete-a-Tetes


Sep 15, 2020
Xinyuan Zhang, Ruiyi Zhang, Manzil Zaheer, Amr Ahmed


  Access Paper or Ask Questions

Influence Diagram Bandits: Variational Thompson Sampling for Structured Bandit Problems


Jul 09, 2020
Tong Yu, Branislav Kveton, Zheng Wen, Ruiyi Zhang, Ole J. Mengshoel


  Access Paper or Ask Questions

When does MAML Work the Best? An Empirical Study on Model-Agnostic Meta-Learning in NLP Applications


May 24, 2020
Zequn Liu, Ruiyi Zhang, Yiping Song, Ming Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Reward Constrained Interactive Recommendation with Natural Language Feedback


May 04, 2020
Ruiyi Zhang, Tong Yu, Yilin Shen, Hongxia Jin, Changyou Chen, Lawrence Carin

* Appeared in NeurIPS 2019; Updated version 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Adversarial Text Generation by Modeling the Distant Future


May 04, 2020
Ruiyi Zhang, Changyou Chen, Zhe Gan, Wenlin Wang, Dinghan Shen, Guoyin Wang, Zheng Wen, Lawrence Carin

* ACL 2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1811.00696 

  Access Paper or Ask Questions

GenDICE: Generalized Offline Estimation of Stationary Values


Feb 21, 2020
Ruiyi Zhang, Bo Dai, Lihong Li, Dale Schuurmans

* ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Nested-Wasserstein Self-Imitation Learning for Sequence Generation


Jan 20, 2020
Ruiyi Zhang, Changyou Chen, Zhe Gan, Zheng Wen, Wenlin Wang, Lawrence Carin

* Accepted by AISTATS2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Diverse Stochastic Human-Action Generators by Learning Smooth Latent Transitions


Dec 21, 2019
Zhenyi Wang, Ping Yu, Yang Zhao, Ruiyi Zhang, Yufan Zhou, Junsong Yuan, Changyou Chen

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Filtering with A Synthetic Feedback Loop


Oct 21, 2019
Wenlin Wang, Hongteng Xu, Ruiyi Zhang, Wenqi Wang, Lawrence Carin


  Access Paper or Ask Questions

Improving Textual Network Learning with Variational Homophilic Embeddings


Sep 30, 2019
Wenlin Wang, Chenyang Tao, Zhe Gan, Guoyin Wang, Liqun Chen, Xinyuan Zhang, Ruiyi Zhang, Qian Yang, Ricardo Henao, Lawrence Carin

* Accepted to NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Figure Captioning with Reasoning and Sequence-Level Training


Jun 07, 2019
Charles Chen, Ruiyi Zhang, Eunyee Koh, Sungchul Kim, Scott Cohen, Tong Yu, Ryan Rossi, Razvan Bunescu


  Access Paper or Ask Questions

Topic-Guided Variational Autoencoders for Text Generation


Mar 17, 2019
Wenlin Wang, Zhe Gan, Hongteng Xu, Ruiyi Zhang, Guoyin Wang, Dinghan Shen, Changyou Chen, Lawrence Carin


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Thompson Sampling via Optimal Transport


Feb 19, 2019
Ruiyi Zhang, Zheng Wen, Changyou Chen, Lawrence Carin

* Infer to Control Workshop on Probabilistic Reinforcement Learning and Structured Control at NIPS 2018; Long version accepted by AISTATS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Sequence-to-Sequence Learning via Optimal Transport


Jan 18, 2019
Liqun Chen, Yizhe Zhang, Ruiyi Zhang, Chenyang Tao, Zhe Gan, Haichao Zhang, Bai Li, Dinghan Shen, Changyou Chen, Lawrence Carin


  Access Paper or Ask Questions

Sequence Generation with Guider Network


Nov 02, 2018
Ruiyi Zhang, Changyou Chen, Zhe Gan, Wenlin Wang, Liqun Chen, Dinghan Shen, Guoyin Wang, Lawrence Carin


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Particle-Optimization Sampling and the Non-Asymptotic Convergence Theory


Sep 05, 2018
Jianyi Zhang, Ruiyi Zhang, Changyou Chen

* Use NIPS template 

  Access Paper or Ask Questions

Policy Optimization as Wasserstein Gradient Flows


Aug 09, 2018
Ruiyi Zhang, Changyou Chen, Chunyuan Li, Lawrence Carin

* Accepted by ICML 2018; Initial version on Deep Reinforcement Learning Symposium at NIPS 2017 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Particle-Optimization Framework for Scalable Bayesian Sampling


Jul 10, 2018
Changyou Chen, Ruiyi Zhang, Wenlin Wang, Bai Li, Liqun Chen

* UAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerated First-order Methods on the Wasserstein Space for Bayesian Inference


Jul 04, 2018
Chang Liu, Jingwei Zhuo, Pengyu Cheng, Ruiyi Zhang, Jun Zhu, Lawrence Carin


  Access Paper or Ask Questions

Learning Structural Weight Uncertainty for Sequential Decision-Making


Apr 02, 2018
Ruiyi Zhang, Chunyuan Li, Changyou Chen, Lawrence Carin

* Accepted by AISTATS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Particle Optimization in Stochastic Gradient MCMC


Nov 29, 2017
Changyou Chen, Ruiyi Zhang

* Technical report on performing SG-MCMC with particle optimization 

  Access Paper or Ask Questions