Alert button
Picture for Huaxiu Yao

Huaxiu Yao

Alert button

Latent Distance Guided Alignment Training for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Haotian Luo, Wenhao Zheng, Huaxiu Yao

Viaarxiv icon

Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Zhongwei Wan, Che Liu, Xin Wang, Chaofan Tao, Hui Shen, Zhenwu Peng, Jie Fu, Rossella Arcucci, Huaxiu Yao, Mi Zhang

Figure 1 for Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation
Figure 2 for Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation
Figure 3 for Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation
Figure 4 for Electrocardiogram Instruction Tuning for Report Generation
Viaarxiv icon

HALC: Object Hallucination Reduction via Adaptive Focal-Contrast Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Zhaorun Chen, Zhuokai Zhao, Hongyin Luo, Huaxiu Yao, Bo Li, Jiawei Zhou

Figure 1 for HALC: Object Hallucination Reduction via Adaptive Focal-Contrast Decoding
Figure 2 for HALC: Object Hallucination Reduction via Adaptive Focal-Contrast Decoding
Figure 3 for HALC: Object Hallucination Reduction via Adaptive Focal-Contrast Decoding
Figure 4 for HALC: Object Hallucination Reduction via Adaptive Focal-Contrast Decoding
Viaarxiv icon

Distribution-Free Fair Federated Learning with Small Samples

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Qichuan Yin, Junzhou Huang, Huaxiu Yao, Linjun Zhang

Viaarxiv icon

$C^3$: Confidence Calibration Model Cascade for Inference-Efficient Cross-Lingual Natural Language Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Taixi Lu, Haoyu Wang, Huajie Shao, Jing Gao, Huaxiu Yao

Viaarxiv icon

Word-Sequence Entropy: Towards Uncertainty Estimation in Free-Form Medical Question Answering Applications and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Zhiyuan Wang, Jinhao Duan, Chenxi Yuan, Qingyu Chen, Tianlong Chen, Huaxiu Yao, Yue Zhang, Ren Wang, Kaidi Xu, Xiaoshuang Shi

Viaarxiv icon

Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Wenhao Zheng, Dongsheng Peng, Hongxia Xu, Hongtu Zhu, Tianfan Fu, Huaxiu Yao

Figure 1 for Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models
Figure 2 for Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models
Figure 3 for Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models
Figure 4 for Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models
Viaarxiv icon

AutoPRM: Automating Procedural Supervision for Multi-Step Reasoning via Controllable Question Decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Zhaorun Chen, Zhuokai Zhao, Zhihong Zhu, Ruiqi Zhang, Xiang Li, Bhiksha Raj, Huaxiu Yao

Viaarxiv icon

Aligning Modalities in Vision Large Language Models via Preference Fine-tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Yiyang Zhou, Chenhang Cui, Rafael Rafailov, Chelsea Finn, Huaxiu Yao

Viaarxiv icon