Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Wild-Time: A Benchmark of in-the-Wild Distribution Shift over Time


Nov 25, 2022
Huaxiu Yao, Caroline Choi, Bochuan Cao, Yoonho Lee, Pang Wei Koh, Chelsea Finn

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 Track on Datasets and Benchmarks 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Holistic Evaluation of Language Models


Nov 16, 2022
Percy Liang, Rishi Bommasani, Tony Lee, Dimitris Tsipras, Dilara Soylu, Michihiro Yasunaga, Yian Zhang, Deepak Narayanan, Yuhuai Wu, Ananya Kumar, Benjamin Newman, Binhang Yuan, Bobby Yan, Ce Zhang, Christian Cosgrove, Christopher D. Manning, Christopher Ré, Diana Acosta-Navas, Drew A. Hudson, Eric Zelikman, Esin Durmus, Faisal Ladhak, Frieda Rong, Hongyu Ren, Huaxiu Yao, Jue Wang, Keshav Santhanam, Laurel Orr, Lucia Zheng, Mert Yuksekgonul, Mirac Suzgun, Nathan Kim, Neel Guha, Niladri Chatterji, Omar Khattab, Peter Henderson, Qian Huang, Ryan Chi, Sang Michael Xie, Shibani Santurkar, Surya Ganguli, Tatsunori Hashimoto, Thomas Icard, Tianyi Zhang, Vishrav Chaudhary, William Wang, Xuechen Li, Yifan Mai, Yuhui Zhang, Yuta Koreeda

Add code

* Authored by the Center for Research on Foundation Models (CRFM) at the Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI). Project page: https://crfm.stanford.edu/helm/v1.0 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Domain Long-Tailed Learning by Augmenting Disentangled Representations


Oct 25, 2022
Huaxiu Yao, Xinyu Yang, Allan Zhou, Chelsea Finn

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Surgical Fine-Tuning Improves Adaptation to Distribution Shifts


Oct 20, 2022
Yoonho Lee, Annie S. Chen, Fahim Tajwar, Ananya Kumar, Huaxiu Yao, Percy Liang, Chelsea Finn

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

C-Mixup: Improving Generalization in Regression


Oct 11, 2022
Huaxiu Yao, Yiping Wang, Linjun Zhang, James Zou, Chelsea Finn

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Knowledge-Driven New Drug Recommendation


Oct 11, 2022
Zhenbang Wu, Huaxiu Yao, Zhe Su, David M Liebovitz, Lucas M Glass, James Zou, Chelsea Finn, Jimeng Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Spatio-Temporal Graph Few-Shot Learning with Cross-City Knowledge Transfer


Jun 03, 2022
Bin Lu, Xiaoying Gan, Weinan Zhang, Huaxiu Yao, Luoyi Fu, Xinbing Wang

Add code

* Accepted to KDD2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Meta-learning for Low-resource Text Classification and Generation via Memory Imitation


Mar 22, 2022
Yingxiu Zhao, Zhiliang Tian, Huaxiu Yao, Yinhe Zheng, Dongkyu Lee, Yiping Song, Jian Sun, Nevin L. Zhang

Add code

* ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Diversify and Disambiguate: Learning From Underspecified Data


Feb 07, 2022
Yoonho Lee, Huaxiu Yao, Chelsea Finn

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>