Alert button
Picture for Yu Shen

Yu Shen

Alert button

SHARE: Single-view Human Adversarial REconstruction

Dec 30, 2023
Shreelekha Revankar, Shijia Liao, Yu Shen, Junbang Liang, Huaishu Peng, Ming Lin

Viaarxiv icon

Collaborative Decision-Making Using Spatiotemporal Graphs in Connected Autonomy

Oct 31, 2023
Peng Gao, Yu Shen, Ming C. Lin

Viaarxiv icon

Towards General and Efficient Online Tuning for Spark

Sep 05, 2023
Yang Li, Huaijun Jiang, Yu Shen, Yide Fang, Xiaofeng Yang, Danqing Huang, Xinyi Zhang, Wentao Zhang, Ce Zhang, Peng Chen, Bin Cui

Figure 1 for Towards General and Efficient Online Tuning for Spark
Figure 2 for Towards General and Efficient Online Tuning for Spark
Figure 3 for Towards General and Efficient Online Tuning for Spark
Figure 4 for Towards General and Efficient Online Tuning for Spark
Viaarxiv icon

OpenBox: A Python Toolkit for Generalized Black-box Optimization

Apr 26, 2023
Huaijun Jiang, Yu Shen, Yang Li, Wentao Zhang, Ce Zhang, Bin Cui

Figure 1 for OpenBox: A Python Toolkit for Generalized Black-box Optimization
Figure 2 for OpenBox: A Python Toolkit for Generalized Black-box Optimization
Figure 3 for OpenBox: A Python Toolkit for Generalized Black-box Optimization
Viaarxiv icon

Transfer Learning for Bayesian Optimization: A Survey

Feb 12, 2023
Tianyi Bai, Yang Li, Yu Shen, Xinyi Zhang, Wentao Zhang, Bin Cui

Figure 1 for Transfer Learning for Bayesian Optimization: A Survey
Figure 2 for Transfer Learning for Bayesian Optimization: A Survey
Figure 3 for Transfer Learning for Bayesian Optimization: A Survey
Figure 4 for Transfer Learning for Bayesian Optimization: A Survey
Viaarxiv icon

Rover: An online Spark SQL tuning service via generalized transfer learning

Feb 08, 2023
Yu Shen, Xinyuyang Ren, Yupeng Lu, Huaijun Jiang, Huanyong Xu, Di Peng, Yang Li, Wentao Zhang, Bin Cui

Figure 1 for Rover: An online Spark SQL tuning service via generalized transfer learning
Figure 2 for Rover: An online Spark SQL tuning service via generalized transfer learning
Figure 3 for Rover: An online Spark SQL tuning service via generalized transfer learning
Figure 4 for Rover: An online Spark SQL tuning service via generalized transfer learning
Viaarxiv icon

DivBO: Diversity-aware CASH for Ensemble Learning

Feb 07, 2023
Yu Shen, Yupeng Lu, Yang Li, Yaofeng Tu, Wentao Zhang, Bin Cui

Figure 1 for DivBO: Diversity-aware CASH for Ensemble Learning
Figure 2 for DivBO: Diversity-aware CASH for Ensemble Learning
Figure 3 for DivBO: Diversity-aware CASH for Ensemble Learning
Figure 4 for DivBO: Diversity-aware CASH for Ensemble Learning
Viaarxiv icon

Efficient End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition

Jun 24, 2022
Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Ce Zhang, Bin Cui

Viaarxiv icon

NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning

Jun 17, 2022
Wentao Zhang, Zeang Sheng, Mingyu Yang, Yang Li, Yu Shen, Zhi Yang, Bin Cui

Figure 1 for NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning
Figure 2 for NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning
Figure 3 for NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning
Figure 4 for NAFS: A Simple yet Tough-to-beat Baseline for Graph Representation Learning
Viaarxiv icon