Alert button
Picture for Hongtu Zhu

Hongtu Zhu

Alert button

An Analysis of Switchback Designs in Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Qianglin Wen, Chengchun Shi, Ying Yang, Niansheng Tang, Hongtu Zhu

Viaarxiv icon

Neural Radiance Fields in Medical Imaging: Challenges and Next Steps

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Xin Wang, Shu Hu, Heng Fan, Hongtu Zhu, Xin Li

Viaarxiv icon

Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Wenhao Zheng, Dongsheng Peng, Hongxia Xu, Hongtu Zhu, Tianfan Fu, Huaxiu Yao

Figure 1 for Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models
Figure 2 for Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models
Figure 3 for Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models
Figure 4 for Multimodal Clinical Trial Outcome Prediction with Large Language Models
Viaarxiv icon

Disentangled Latent Energy-Based Style Translation: An Image-Level Structural MRI Harmonization Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2024
Mengqi Wu, Lintao Zhang, Pew-Thian Yap, Hongtu Zhu, Mingxia Liu

Viaarxiv icon

Artificial Intelligence in Image-based Cardiovascular Disease Analysis: A Comprehensive Survey and Future Outlook

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Xin Wang, Hongtu Zhu

Viaarxiv icon

Evaluating the Potential of Leading Large Language Models in Reasoning Biology Questions

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2023
Xinyu Gong, Jason Holmes, Yiwei Li, Zhengliang Liu, Qi Gan, Zihao Wu, Jianli Zhang, Yusong Zou, Yuxi Teng, Tian Jiang, Hongtu Zhu, Wei Liu, Tianming Liu, Yajun Yan

Viaarxiv icon

Controlling Neural Style Transfer with Deep Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Chengming Feng, Jing Hu, Xin Wang, Shu Hu, Bin Zhu, Xi Wu, Hongtu Zhu, Siwei Lyu

Figure 1 for Controlling Neural Style Transfer with Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for Controlling Neural Style Transfer with Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for Controlling Neural Style Transfer with Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for Controlling Neural Style Transfer with Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon