Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qingwen Liu

Mobile Wireless Power Transfer Using A Self-Aligned Resonant Beam


May 24, 2021
Qingwen Liu, Mingqing Xiong, Mingqing Liu, Qingwei Jiang, Wen Fang, Yunfeng Bai


  Access Paper or Ask Questions

GRN: Generative Rerank Network for Context-wise Recommendation


Apr 07, 2021
Yufei Feng, Binbin Hu, Yu Gong, Fei Sun, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Better read with arXiv:2102.12057. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2102.12057 

  Access Paper or Ask Questions

Revisit Recommender System in the Permutation Prospective


Feb 24, 2021
Yufei Feng, Yu Gong, Fei Sun, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Under the review of the KDD2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Mobility-Enhanced Simultaneous Lightwave Information and Power Transfer


Feb 18, 2021
Mingqing Liu, Mingliang Xiong, Qingwen Liu


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Adaptive Meta Learning for Cold-start User Preference Prediction


Dec 22, 2020
Runsheng Yu, Yu Gong, Xu He, Bo An, Yu Zhu, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Preprint Version 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Mask R-CNN for Long-Range Wireless Power Transfer Systems


Apr 19, 2020
Hao Li, Aozhou Wu, Wen Fang, Qingqing Zhang, Mingqing Liu, Qingwen Liu, Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions

Query-based Interactive Recommendation by Meta-Path and Adapted Attention-GRU


Jun 24, 2019
Yu Zhu, Yu Gong, Qingwen Liu, Yingcai Ma, Wenwu Ou, Junxiong Zhu, Beidou Wang, Ziyu Guan, Deng Cai

* 9 pages, 6 figures, submitted to CIKM 2019 Applied Research Track 

  Access Paper or Ask Questions

Exact-K Recommendation via Maximal Clique Optimization


May 17, 2019
Yu Gong, Yu Zhu, Lu Duan, Qingwen Liu, Ziyu Guan, Fei Sun, Wenwu Ou, Kenny Q. Zhu

* SIGKDD 2019 

  Access Paper or Ask Questions